Partner serwisuVisa dla biznesu

RODO


RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), które obowiązuje od maja 2018 roku. Rozporządzenie RODO wdrożono do prawa krajowego ustawą Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie 4 maja 2019 roku (tekst jednolity druk 3050). RODO normuje i systematyzuje kwestie ochrony i obrotu danymi osobowymi, zwiększa uprawnienia konsumentów, ale też nakłada nowe, czasem i bardzo kosztowne obowiązki na przedsiębiorców. Instytucją nadzorującą jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, a resortem właściwym Ministerstwo Cyfryzacji.
Przenosimy się do miasta technologicznego [WYWIAD]
31 lipca 2020, 14:12

Czym jest cyfrowe miasto, a może raczej czym będzie? Idea smart cities powoli przestaje być ideą, a zaczyna być rzeczywistością. Wywiad z dr Maciejem Kaweckim.

Prawne aspekty identyfikacji tożsamości w oparciu o czynniki behawioralne
22 kwietnia 2020, 15:56

Wykorzystanie technik behawioralnych do identyfikacji lub uwierzytelniania osoby fizycznej bez wątpienia pozwala na przyśpieszenie i ułatwienie prowadzenia procesów biznesowych.

Kiedy bank może kopiować dowód osobisty? UODO chce wydania rekomendacji
14 kwietnia 2020, 15:11

Do UODO ma trafiać coraz więcej zgłoszeń odnośnie wątpliwości w sprawie kopiowania dowodów osobistych przez instytucje finansowe.