Do wolnego obrotu ma trafić minimum 18,26% akcji. Inwestorzy detaliczni będą mogli składać zapisy od 23 do 28 września po maksymalnej cenie ustalonej na 43 PLN za akcję. Uwzględniając przedział cenowy na poziomie 35-45 PLN za akcję IPO Allegro może być warte od 6,5 mld do nawet 8 mld złotych. Spółka chce pozyskać dzięki ofercie publicznej około 1 mld złotych.

Za akcje Allegro trzeba będzie zapłacić od 35 do 45 PLN

Decyzję o wejściu na GPW Allegro potwierdziło w minionym tygodniu. Firma spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego Allegro, zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału – czytamy w komunikacie. Ostateczna cena akcji w ofercie ma zostać opublikowana 29 września.

– Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu – mówi François Nuyts, prezes zarządu Allegro.

W przeprowadzeniu oferty publicznej Allegro pomoże Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i Santander Bank Polska – oba podmioty będą współprowadziły księgę popytu i współoferowały akcje inwestorom detalicznym. To między innymi dlatego PKO Bank Polski umożliwił wczoraj zdalne zakładanie rachunków inwestycyjnych – wykorzystując e-podpis mSzafir. Akcje Allegro będą zapewne cieszyć się dużym zainteresowaniem.