– Polski sektor bankowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. W jego funkcjonowaniu dużą rolą odgrywają wyspecjalizowane firmy wspierające procesy finansowe. Dzięki temu banki mogą pozostawać dużo bardziej elastyczne niż w przypadku realizacji tych samych procesów całkowicie wewnętrznie. Usługi takie jak centrum obsługi wniosków kredytowych proponowane przez ArchiDoc umożliwiają im szybsze podejmowanie decyzji dotyczących ich klientów przy ścisłym przestrzeganiu procedur regulacyjnych i bezpieczeństwa. To szczególnie istotne w czasach kryzysu wywołanego skutkami COVID-19 oraz narastającej presji konkurencyjnej ze strony sektora fintech oraz firm pożyczkowych – mówi Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc, Grupa OASIS (zdjęcie główne).

Elastyczne rozwiązanie dla sektora bankowego

Nowe centrum zajmuje się przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do podjęcia decyzji kredytowej oraz ich wielopłaszczyznową weryfikacją. Z jednej strony to żmudna, ale niezbędna praca związana z pozyskaniem informacji o sytuacji klienta, zebraniem dokumentów, sprawdzeniu ich kompletności, poprawności i aktualności. Z drugiej – przeprowadzenie zaawansowanych weryfikacji kredytowych, np. dotyczących poszczególnych umów na zakup nieruchomości, weryfikacji profili kredytobiorców zgodnie z wymaganiami konkretnego banku itp. Tak przygotowane opracowania wniosków trafią do ekspertów w bankach. Do nich bowiem należy decyzja w sprawie udzielenia kredytu. Niemniej odpowiednie przygotowanie procesu pod kątem formalnym i pomoc merytoryczna znacząco przyspieszają jej podjęcie i odciążają pracowników instytucji finansowych.

Sektor bankowy w coraz większym stopniu jest zainteresowany współpracą przy tego typu procesach z zewnętrznymi podmiotami. Pozwala to na utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta oraz zachowaniu szybkości działania w dobie dynamicznych zmian rynkowych. Postępująca cyfryzacja, presja kosztowa, restrukturyzacja zatrudnienia czy konkurencja ze strony fintech i sektora pozabankowego, która nie podlega tak ścisłym regulacjom prawnym, zmieniają reguły gry w sektorze – czytamy w komunikacie.

Centrum obsługi wniosków kredytowych może być także wykorzystywane przez banki jako ośrodek zapasowy. To także rozwiązanie dla mniejszych instytucji finansowych, w tym pozabankowych, które dopiero wchodzą na rynek, a ich zespoły specjalistów ds. obsługi kredytów muszą się skupić wyłącznie na kluczowych etapach rozpatrywania wniosków kredytowych.

W pandemii szybciej od back-office do middle-office

Od wielu lat ArchiDoc wspiera na wielu płaszczyznach operacyjnych podmioty z sektora finansowego. Zdecydowana większość instytucji bankowych w Polsce korzysta z usług ArchiDoc w zakresie zarządzania dokumentami i obiegu informacji w obszarach m.in.  wsparcia sprzedaży, obsługi klienta, finansów, HR czy administracji. Wśród klientów ArchiDoc są m.in. Alior, Getin Noble, ING, Millenium czy Pekao – czytamy w komunikacie.

Obecnie tylko w obszarze operacji realizowanych na rzecz klientów spółka zatrudnia ponad 1000 osób – to o 40% więcej niż jeszcze w 2018 r. W 2019 r. firma otworzyła centrum operacyjne w Łodzi. Oprócz niego pracują ośrodki w Chorzowie, Warszawie, Sokołowie i Młochowie oraz sieć ponad 50 kancelarii w całym kraju.

Wedle raportu ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych), z roku na rok zatrudnieni w Polsce specjaliści w coraz większym stopniu odpowiadają za zaawansowane elementy łańcucha usług, które pozostają poza kontaktem z klientem końcowym (tzw. middle-office). Do takich należy m.in. obsługa wniosków kredytowych. Maleje zaś ilość prostych prac wspomagających działalność operacyjną oraz obsługę administracyjną firm (tzw. back-office). W latach 2017 – 2020 średni wzrost realizowanych procesów middle-office w centrach w Polsce wynosił ok. 24 proc.