Jednocześnie nowa strategia zakłada realizację wzrostu poprzez przejęcie zorganizowanej części działalności Raiffeisen Bank Polska, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód. Bank zamierza oprzeć rozwój działalności na pięciu kluczowych filarach: prostota, digitalizacja, jakość, wzrost i entuzjazm. Celem strategicznym jest osiągnięcie tempa wzrostu NBI szybszego niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnika C/I na poziomie ok. 50%.

Nowa strategia banku

– Otwieramy nowy rozdział w historii naszego Banku. Stawiamy na digitalizację, prostotę oraz wysoką jakość świadczonych usług i uproszczenie procesów. W ten sposób odpowiadamy na rosnące potrzeby klientów i tym samym zamierzamy podnieść ich satysfakcję z oferowanych przez nasz Bank usług. Budując inspirującą organizację, otwartą na rozwój i współpracę, chcemy by pracownicy wykorzystali swój potencjał i pasję w podejmowaniu coraz większych wyzwań i osiąganiu ambitnych celów. Wierzę, że dzięki temu zbudujemy dynamiczny oraz zaawansowany technologicznie Bank z wielokanałowym dostępem i ofertą produktową na poziomie najlepszych na rynku – mówi Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

W ostatnich latach Bank BGŻ BNP Paribas zbudował znaczącą pozycję na rynku, wciąż jednak ma potencjał do rozwoju w głównych obszarach działalności. W segmencie detalicznym Bank planuje wdrożyć pakiet inicjatyw wspierających dalszy rozwój poprzez przeprojektowanie procesu obsługi klienta z koncentracją na kompleksowej obsłudze w kanałach cyfrowych, optymalizację produktywności sieci, modelu sprzedaży i obsługi zdalnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki big data do lepszego odpowiadania na potrzeby klientów. W segmencie mikroprzedsiębiorstw Bank aspiruje do bycia jednym z banków pierwszego wyboru, stawiając na stworzenie nowej ścieżki obsługi klienta oraz Value Proposition dla klientów e-commerce i startupów. W segmencie przedsiębiorstw Bank zamierza wzmocnić ugruntowaną pozycję, koncentrując się na wdrożeniu nowego Value Proposition w zakresie systemu bankowości elektronicznej, bankowości inwestycyjnej oraz rozwiązań wspierających ekspansję międzynarodową krajowych firm.

Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska

– W realizacji celów pomoże nam planowane przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Przejmowany bank pod wieloma względami jest komplementarny wobec nas. Dobrze się uzupełnimy, co umożliwi nam istotnie zwiększyć skalę działalności, skonsolidować pozycję rynkową oraz poprawić efektywność i rentowność. Zamierzamy wykorzystać umiejętności, kompetencje i praktyki najlepszych pracowników, koncentrując się na dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań dla klientów – podkreśla Przemek Gdański.

Przejęcie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska pozwoli na wzmocnienie obecności Banku w dużych miastach oraz rozwój bazy klientów zamożnych, a także osiągnięcie pozycji jednego z liderów w segmencie Private Banking. W obszarze MŚP, przejmowana działalność z silną siecią dystrybucji, innowacyjną platformą produktową oraz nowoczesnym zcentralizowanym centrum obsługi klientów, zapewni wejście do czołówki znaczących graczy w tym szybko rozwijającym się i wysoko rentownym segmencie.

– Mamy doświadczenie w łączeniu banków i wiemy, jak to sprawnie przeprowadzić. Dzięki tej transakcji, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód, wejdziemy do pierwszej ligi polskich banków, z aktywami powyżej 100 mld zł – dodaje Przemek Gdański, prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Planowane przejęcie wzmocni pozycję Banku BGŻ BNP Paribas wśród największych banków w Polsce. Aktywne uczestnictwo w konsolidacji polskiego sektora bankowego umożliwi stworzenie Banku większego, zyskowniejszego i efektywniejszego, który w pełni będzie odpowiadał rosnącym potrzebom klientów.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na obecnych przewidywaniach Zarządu i zależą od wielu czynników na które Bank nie ma wpływu oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Banku mogą znacząco odbiegać od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Niniejszy materiał nie stanowi prognozy ani szacunku wyników, w związku z tym zmiany strategii albo zmiana zamiarów Banku wywołana nieprzewidzianymi okolicznościami mającymi wpływ na strategię albo zamiary Banku, nie będą podlegały informowaniu w trybie przewidzianym dla informowania o zmianach prognozy lub szacunku wyników. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszym materiałem.

Materiał zawiera informacje lub wskaźniki finansowe, które nie były przedmiotem audytu, przeglądu lub innej oceny ze strony zewnętrznego audytora. Materiał nie jest przeznaczony do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.