Na koniec IV kwartału 2020 r. z systemu GOonline i aplikacji GOmobile korzystało ponad 1 mln aktywnych klientów. To wzrost o 19% rok do roku.

BNP Paribas odporny na zawirowania rynkowe

– W 2020 r. udowodniliśmy, że skala naszej działalności oraz model biznesowy, zbudowany w ostatnich latach, pozwalają generować solidne wyniki pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Znacząco przyspieszyliśmy cyfryzację, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, zachowaliśmy pełną zdolność operacyjną, przy jednoczesnym przejściu całej organizacji na pracę zdalną – mówi Przemysław Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

W IV kw. zysk netto Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 167 mln zł i był wyższy o 38,1% r/r.
W całym 2020 r. zysk netto Grupy sięgnął historycznie wysokiego poziomu 733 mln zł (+19,3% r/r). Wynik z działalności bankowej Grupy w IV kw. ubiegłego roku osiągnął poziom 1 184 mln zł (+5,6% r/r), zaś narastająco na koniec 2020 r. wyniósł 4 705 mln zł (+3,4% r/r).

Pomimo serii obniżek stóp procentowych Grupa utrzymała poziom dochodów podstawowych dostosowując ceny produktów i usług do nowych warunków rynkowych. Wynik odsetkowy wyniósł w całym ubiegłym roku 3 060 mln zł i był niższy o 3,4% niż rok wcześniej (+1,1 k/k) – czytamy w komunikacie.

Przyśpieszenie cyfrowej transformacji BNP Paribas

BNP Paribas przyspieszył cyfrową transformację, rozwijając ekosystem produktów GO, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Na koniec 2020 r. ponad 1,3 mln klientów banku korzystało z cyfrowych kanałów dostępu do bankowości.

Dodatkowo, w IV kw. bank wdrożył platformę GOoptima migrując do niej 200 tys. dotychczasowych Klientów BGŻOptima. Klientom biznesowym bank udostępnił nowoczesną aplikację GOmobile Biznes i platformę GOonline Biznes. W całym ubiegłym roku bank obsłużył prawie 26 mln transakcji mobilnych (+144,3% r/r) i 9,3 mln transakcji BLIKIEM (+204,9% r/r).

We współpracy z firmą Autenti bank rozpoczął używanie podpisu elektronicznego wykorzystywanego w wielu procesach, w tym podczas otwierania rachunku bankowego.

Bank wdrożył również proces w pełni zdalnego otwarcia rachunku przy użyciu technologii wideo weryfikacji. Na indywidualne wizyty w oddziałach klienci BNP Paribas mogli umawiać się za pośrednictwem aplikacji Booksy.