Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11 grudnia 2018 roku

BGŻ BNP Paribas ma ciekawą historię. Najpierw była fuzja Fortis Banku z Dominet Bankiem w 2008 roku, co zaowocowało powstaniem BNP Paribas Bank Polska, a pod koniec 2014 roku doszło do umowy o połączeniu BNP Paribas Bank Polska ze znanym i lubianym Bankiem Gospodarki Żywnościowej. W międzyczasie przejęto też Sygma Bank – swego czasu silnego gracza na rynku finansowania zakupów ratalnych Polaków.

Nazwa zostanie skrócona o akronim BGŻ, ale dodana zostanie „Polska”. W efekcie otrzymamy BNP Paribas Polska. O tym, że trzeba zrobić porządek z nazewnictwem wiadomo było od dawna. Bank informował o tym już wcześniej. Nowa nazwa też do najprostszych nie należy, ale umówmy się – poprzednia to było combo trudne do zapamiętania i spory potencjał do czeskich błędów.

BNP Paribas Polska ostrzega przed fałszywkami

Ciekawym zbiegiem okoliczności jest ostrzeżenie niemieckiego nadzoru finansowego Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, który ostrzega przed „BGŻ BNP Finance Paribas”, z którym nie jest powiązany w żaden sposób, a który to prowadzi działalność polegającą na wysyłce mejli do polskich rezydentów w Niemczech oferując kredyty i zakup papierów wartościowych. Podmiot podszywa się pod znany bank, zatem prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustwem.

Komunikacja pomiędzy nadzorem w Niemczech a instytucjami w Polsce przebiega szybko i sprawnie. BaFin opublikował ostrzeżenie 28 listopada, a już 11 grudnia bank w Polsce wydał stosowny komunikat. Nie da się tego zrzucić na kuriera.

/ŁP