Słowo „mobilne” dominuje obecnie we wszystkich opracowaniach dotyczących trendów w biznesie i IT. Liczba tego rodzaju urządzeń przyrasta w tempie przekraczającym 10 proc. rocznie. W Polce mamy już około 10 milionów użytkowników technologii mobilnych. To potężne grono klientów, znakomicie napędza rozwój usług opartych o technologie mobilne i determinuje stałą walkę o bycie w tym wyścigu najbardziej innowacyjnym i najbardziej dostosowanym do potrzeb klienta.

Bardzo dynamiczny już rynek jeszcze mocniej elektryzuje nadchodzący nowy standard komunikacji bezprzewodowej oparty o sieci 5G. Pierwsze komercyjne instalacje w ramach UE mają powstać do 2020 roku a całość prac związanych z propagacją tej technologii jest ujęta w strategicznym dla Unii Europejskiej programie „Horyzont 2020”.  Udostępnienie sieci piątej generacji to nie tylko kilkukrotne zwiększenie prędkości pobierania danych, lecz również możliwość współdzielenia sieci przez bardzo dużą liczbę użytkowników i minimalizacja opóźnień w komunikacji, które otwierają drogę do transmisji real time (w czasie rzeczywistym).

Droga do 5G jest nieunikniona

Już teraz firmy telekomunikacyjne opierają swoją strategię marketingową o 5G i inwestują we współpracę z uczelniami i międzynarodową społecznością. Możliwości sieci 5G można już było obejrzeć na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pyong Chang w 2018 roku, a w 2020 roku gigabitowe połączenie bezprzewodowe ma również wspierać jako podstawowe medium obsługę letnich igrzyskach olimpijskich w Tokyo.

Doradca bankowy w 4K

W wyścigu o pierwszeństwo nowa sieć 5G wniesie do naszego codziennego życia nową jakość nie tylko związaną z możliwością pobrania w kilka sekund filmu w jakości 4K. Tą szansę dostrzegają również banki. Trzeba pamiętać, że jest to sektor, który bardzo dużo środków inwestuje w innowacje i jest na rynku IT jednym z najszybciej rozwijających się obszarów. Możemy oczekiwać, że sieć piątej generacji już wkrótce otworzy nam nowe możliwości interakcji ze swoim bankiem. Usługi takie jakie dzisiaj dostajemy w placówce bankowej, mogą zostać udostępnione za pomocą sieci 5G, gdzie interakcja z doradcą w bardzo wysokiej jakości i on-line będzie realizowana bezpośrednio z urządzeń mobilnych.

W połączeniu z rozwojem biometrii i z możliwością zwiększenia dokładności systemów bazujących na tej metodzie identyfikacji stworzy się nowe pole do sprzedaży szerszej gamy produktów bankowych w ramach produktów z rodziny Apple Pay / Android Pay. Ta metoda współpracy z bankami będzie się również popularyzować w ramach usług Contact Center. Dynamicznie rozwijana sieć piątej generacji wraz z obowiązującym trendem stosowania komunikatorów zamiast tradycyjnej rozmowy telefonicznej bardzo wyraźnie wpłynie na sposób interakcji z klientem. Rozmowy telefoniczne, mogą zostać uzupełnione przez chat i video-rozmowy w znacznie większej skali jaką obserwujemy dzisiaj.

Wzrośnie znacznie Internetu Rzeczy (IoT)

Możemy się również spodziewać, że wzrośnie znaczenie tzw. internetu rzeczy (IoT). Produkty, które dziś używamy w naszym codziennym życiu, wzbogacone o szeroki dostęp do sieci 5G będą mogły interaktywnie współpracować z użytkownikiem, proponując mu nie tylko uzupełnienie zakupów w lodówce (to jest możliwe już dzisiaj), lecz również połączyć zakup lub odnowienie subskrypcji z atrakcyjnymi metodami finasowania oferowanymi przez banki. Taki obszar działania pozwoli również tworzyć w bankach nowe obszary współpracy, zrzeszające  dostawców usług internetowych i firmy oferujące produkty IoT.

Zmieni się lokalizacja placówek bankowych

Możemy również oczekiwać zmiany w zakresie lokalizowania placówek bankowych. Sprawny i bezpieczny internet pozwoli postawić fokus na placówkach mobilnych, które będą się sprawnie przemieszczać tam, gdzie można prowadzić efektywną współpracę z klientami. Dzisiaj również mamy takie rozwiązania, jednak skala takich działań poprzez wykorzystywanie 5G może znacząco wzrosnąć przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów dotyczących szeroko rozumianej transmisji danych.

Oceniając potencjał sieci 5G widzimy jej duże zastosowanie w propagacji usług bankowych. Banki w tej chwili otwarcie stawiają na swój wizerunek, który stwarza rzeczywistą relację z odbiorcami ich produktów. Poprzez swoje „innovation lab” współpracując m.in. ze startup’ami będą tworzyć nowatorskie rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Sieć 5G znacząco ułatwi ich dystrybucje i zaoferuje nowe kanały lub nawet nowe sposoby na efektywny kontakt i utrzymywanie relacji z klientem.

Śródtytuły oraz zajawka pochodzą od redakcji.