23 października 2018, 10:00:I Love Crypto 2018 - Złote Tarasy, Złota 59,00-120 Warszawa,Polska

Big Data: Think Big CEE Congress

Big Data: Think Big CEE Congress

Informacja stanowi obecnie podstawowy i główny zasób gwarantujący funkcjonowanie i rozwój nie tylko współczesnego przedsiębiorstwa, ale również administracji państwowej i nauki. Wielkie Wolumeny Danych są wyzwaniem, ale także szansą na wykorzystanie wielu danych, które są generowane zarówno poprzez społeczeństwo, administrację jak i biznes. Fintek.pl objął patronat nad konferencją Big Data: Think Big CEE Congress.

Potencjał tkwiący w łączeniu danych z różnych źródeł, komunikowaniu urządzeń różnego typu a także utworzenia ekosystemu produktów i usług, które będą ze sobą w odpowiedni sposób działać, stanowią nie tylko o rozwoju biznesu, w tym również o budowaniu odpowiedniego otoczenia jego funkcjonowania ale także współdziałania w kwestiach wymiany informacji.

Big Data to klucz

Big Data stanowi klucz do sukcesu nowoczesnej firmy i podnoszenia jej konkurencyjności w dynamicznie zmiennym środowisku biznesowym. U podstaw powodzenia stosowania tego typu rozwiązań leży idea (pomysł), talent – zrozumienie tego, co chcemy osiągnąć oraz dobranie odpowiedniej platformy produktowej.

Jak pozyskać dane? Gdzie je kupić? W jaki sposób optymalnie przeanalizować? I ostatecznie, w jaki sposób wyciągnięte z analizy wnioski skutecznie wdrożyć i wykorzystać do budowania przewagi kompetencyjnej? Kluczem do rozwiązania tych i innych zagadnień jest BIG DATA: Think Big CEE Congress.

BIG DATA: Think Big CEE Congress jest odpowiedzią na jeden z najważniejszych tematów biznesowych w regionie, jakim jest możliwość użycia różnych, nieustrukturyzowanych danych. Już od czterech edycji Kongres stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli każdego sektora biznesu, administracji rządowej i samorządowej, mediów i nauki a zarazem unikalną możliwość konfrontowania i wymiany doświadczeń z ekspertami zajmującymi się tą specyficzną i niezwykle rozwojową częścią działalności nie tylko w obszarze Big Data, ale także krajowego i międzynarodowego rynku, praktycznego wykorzystania technologii i rozwiązań.

Platforma do dyskusji

To strategiczne spotkanie stanowi neutralną platformę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzącą najważniejszych przedstawicieli reprezentujących obszar pomysłu, wiedzy i technologii największych firm krajowych i globalnych wszystkich sektorów biznesu. Jest także doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać kierunki rozwoju.

Gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego Wydarzenia jest Rada Programowa działająca pod przewodnictwem Pana Macieja Wituckiego. W jej skład wchodzą prezesi największych spółek ze strategicznych branż, szukających dodatkowych przewag kompetencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Poruszane podczas Kongresu tematy skupiają się na biznesowym wykorzystaniu danych o klientach w celu dostosowania jak najlepszej oferty; ujmują problematykę wykorzystania nowych możliwości oraz związanych z nimi szans i zagrożeń.

W ramach dyskusji zostaną zaprezentowane praktyczne studia przypadku, analizy powdrożeniowe, omówione skuteczne strategie, wdrożenia i benchmarki. Dzięki interdyscyplinarności poruszanych tematów, zarekomendowane w dyskusjach rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone w wielu przedsiębiorstwach, instytucji oraz codziennym funkcjonowaniu miast i społeczeństwa.

[informacja zewnętrzna]