BZ WBK przejmuje Deutsche Bank

Już oficjalnie. Od dzisiaj BZ WBK to Santander Bank Polska

Bank Zachodni WBK S.A. wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank AG, właścicielem Deutsche Bank Polska S.A., umowę dotyczącą przeniesienia na Bank Zachodni WBK S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska. Wydzielona część Deutsche Bank Polska obejmie: bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities S.A.

Przedmiotem transakcji nie jest portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką. Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych. Zrealizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2018 r., pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

Przeniesienie składników tworzących wydzieloną część Deutsche Banku Polska do Banku Zachodniego WBK nastąpi z mocy prawa, po zarejestrowaniu przeprowadzonego w Deutsche Bank Polska podziału przez wydzielenie. Przeprowadzenie i zakończenie transakcji nie wiąże się z dodatkowymi aktywnościami ze strony klientów w tym zakresie, a numery przenoszonych rachunków klientów zostaną zachowane.

BZ WBK zapłaci 1,29 mld złotych. 80% tej kwoty będzie płatne akcjami, a pozostałe 20% gotówką. Wydzielona Działalność Deutsche Banku Polska obejmuje portfel 18,2 mld złotych kredytów brutto, 10,4 mld złotych depozytów oraz 6,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem – podaje bank w komunikacie.

Czytaj także: Hiszpanie też mają swojego BLIKA

Bank Zachodni kupuje polski biznes Deutsche Banku

Zawarte porozumienie to ważna decyzja dla obydwu banków, ich akcjonariuszy, klientów i pracowników. Bank Zachodni WBK umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości aktywów instytucji finansowej w Polsce. Jednocześnie Bank Zachodni WBK stanie się wiodącym bankiem w obsłudze klientów segmentu private banking.

– Grupa Banku Zachodniego WBK, jako część silnej, międzynarodowej Grupy Santander, wzbogaci swoją działalność o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz business banking. Dzięki zawartej umowie Bank umocni swoją pozycję trzeciego największego banku w Polsce. Jest to istotny krok w tworzeniu najlepszego banku dla klientów. Zawarta umowa doskonale wpisuje się także w dążenia Grupy Santander do umacniania i odgrywania aktywnej roli w tej części Europy. Jestem przekonany, że dzisiejsza transakcja przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy i klientów – powiedział Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

– Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, Deutsche Bank AG podjął decyzję dotyczącą sprzedaży polskiego pionu detalicznego oraz business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A. na rzecz Banku Zachodniego WBK. Jednocześnie będziemy kontynuować w Polsce rozwój Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Tym samym Deutsche Bank Polska będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych. – powiedział Peter Tils, Przewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A. i Prezes Deutsche Bank AG na Europę Środkową i Wschodnią.

– Naszym priorytetem jest współpraca z klientami, regulatorami, pracownikami i pozostałymi interesariuszami, aby sprawnie przygotować proces wydzielenia i w konsekwencji włączenia pionu bankowości detalicznej oraz business banking, a także DB Securities S.A. do Banku Zachodniego WBK. – dodał.

Czytaj także: Play celuje w rynek InsurTech i uruchamia własną platformę ubezpieczeniową

Jakie plany ma Bank Zachodni WBK?

Do Banku Zachodniego WBK włączona zostanie także sieć placówek wraz z kanałami dystrybucji pośredniej. Bank Zachodni WBK jest zainteresowany kontynuacją i rozwojem tej formy współpracy, co pozwoli zwiększyć dostępność produktów i usług. Intencją Banku Zachodniego WBK jest kontynuacja umów z firmami partnerskimi, aby zachować otwartą architekturę produktów inwestycyjnych.

Przedmiotem transakcji nie będzie portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, który pozostanie w Deutsche Bank Polska.

– Połączenie sił w bankowości detalicznej, w tym w usługach dla klientów zamożnych i private banking, a także w business banking przy wsparciu międzynarodowej Grupy Santander, umocni pozycję Banku Zachodniego WBK w polskim sektorze finansowym. Relacje doradców z klientami, a przede wszystkim ich wysoki profesjonalizm są niekwestionowaną wartością dodaną zawartej umowy. Ta część działalności Deutsche Bank Polska jest siłą, która wzbogaci i wzmocni dotychczasową strategię biznesową Banku Zachodniego WBK –powiedział Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

– Jesteśmy pewni, że wykorzystując doświadczenia zespołów obu banków zaoferujemy wygodny, nowoczesny dostęp do usług, sieć placówek obejmującą cały kraj, oraz jeszcze lepsze, bardziej nowoczesne produkty i usługi finansowe, takie jak chcą klienci. – dodał.

[BZ WBK/RT]