W porównaniu do I kw. 2018 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zwiększyła się o 1 195. Najwięcej wniosków – ponad 3,1 tys. wpłynęło w maju.

Jak działa przenoszenie rachunków przy pomocy systemu Ognivo?

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku.

Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu KIR w II kw. 2018 r. wyniosła 8 614. W tym samym okresie 2017 r. odnotowano 9 719 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2018 r. zdecydowało się 8 578 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 8 467 osób, tj. 98,3 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 490 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 314 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.