26 marca 2019, 17:45:FinTech Nights #2 - Olivia Sky Club, Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Cyfrowe platformy B2B to nawet 15% zysku

Internetowe platformy B2B mogą zwiększyć zyski firmy nawet o 15%.

Firmy, które wdrożyły systemy zakupowe, mogą liczyć nawet na 15% oszczędności. Tymczasem tylko 35% firm w Polsce korzysta z takich narzędzi – wynika z raportu „Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe” przygotowanego przez Deloitte oraz Aleo.

– Rynek e-commerce w obszarze B2B to szansa dla instytucji finansowych na tworzenie i oferowanie klientom innowacyjnych usług – wykraczających poza tradycyjną bankowość. Aleo, nasz autorski projekt nowoczesnej platformy zakupowej dla firm, jest częścią naszej strategii budowania nowoczesnej bankowości i oferowania rozwiązań finansowych ułatwiających prowadzenie biznesu. Dostępnych od ręki, w odpowiednim czasie i miejscu – dokładnie tam, gdzie nasi klienci robią biznes – dodał Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego, przewodniczący Rady Nadzorczej ING Usługi dla Biznesu, operatora platformy Aleo.

Oszczędności rzędu 15%

– Jeszcze do niedawna systemy zakupowe były zarezerwowane jedynie dla dużych korporacji oraz stanowiły domenę wąskiej grupy profesjonalnych kupców. Platformy otwarte, dostępne w chmurze, takie jak Aleo, znoszą jednak wysokie bariery wejścia oraz sprzyjają upowszechnieniu digitalizacji procesów biznesowych w segmencie B2B, umożliwiając profesjonalizację zakupów coraz szerszemu gronu firm.- mówi powiedział Bartosz Traczyk prezes ING Usługi dla Biznesu, operatora platformy Aleo.

– Elektroniczne zapytania ofertowe oraz aukcje zakupowe usprawniają pracę, zwiększają przejrzystość zakupów oraz umożliwiają realizację wymiernych oszczędności, często znacząco przekraczających oczekiwania użytkowników. Trend digitalizacji procesów zakupowych jest już nie do zatrzymania – dodaje.

Polskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome korzyści, jakie daje stosowanie narzędzi w chmurze, w tym platform zakupowych. Z szacunków Deloitte oraz doświadczenia ekspertów Aleo wynika, że tylko dzięki agregacji zapotrzebowania i dotarciu do nowych dostawców, firmy mogą uzyskać oszczędności w przedziale 10 – 15%. Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Aleo wskazują jednak, że tylko 35% ankietowanych przedsiębiorstw korzysta z internetowych platform zakupowych.

Motywy robienia zakupów w Internecie zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy są w większości zbieżne – istotne są wygoda, oszczędność czasu, większy wybór, lepsze ceny. Dodatkowo, dla segmentu B2B zakupy elektroniczne oznaczają większą standaryzację, skuteczniejsze negocjacje cenowe oraz możliwość agregacji dużej ilości danych: o klientach, dostawcach, rynku. To z kolei pozwala na budowanie dokładnych modeli zachowań potencjalnych partnerów biznesowych i umożliwia przewidywanie trendów i zmian cen.

E-sourcing coraz bardziej uzasadniony

Jak piszą autorzy raportu, procesy zakupowe stają się strategicznym obszarem wpływającym na wyniki finansowe firmy i jej konkurencyjność na rynku. W takim ujęciu korzystanie z rozwiązań e-sourcingu staje się uzasadnione. Wśród powodów wdrożenia takiego narzędzia respondenci w badaniu wymieniają również przejrzystość procesu zakupowego, oszczędności, automatyzację i raportowanie.

– Cyfrowe zakupy są elementem szerszej rewolucji digitalowej, którą napędzają innowacje oraz ciągły spadek kosztów technologii i komunikacji. Powstają nowe modele biznesowe i nowe formy współpracy przedsiębiorstw z partnerami, oparte np. na dynamicznym prognozowaniu popytu z wykorzystaniem informacji ze świata online, monitoringu produktów i urządzeń, produkcji na miejscu np. dzięki drukowi 3D i głębokiej analityce. Łańcuch dostaw staje się cyfrową siecią, która służy zdobyciu przewagi konkurencyjnej w zakresie kosztu i jakości oraz – coraz ważniejszych – szybkości i elastyczności reakcji na zmiany rynku mówi Dariusz Kraszewski, Partner, Deloitte Consulting.

344 mld zł rynku e-commerce B2B w 2020 roku

W Polsce od początku funkcjonowania handlu elektronicznego silną pozycję zajmuje sektor B2C. Jednak dane wskazują, że to klienci B2B wydają w sieci na zakupy prawie dziesięć razy więcej niż klienci indywidualni. W 2014 roku wartość transakcji online B2B szacowana była przez Polską Izbę Gospodarki Elektronicznej na 215 miliardów złotych, wobec 23-27 miliardów złotych w segmencie B2C.

Polski rynek B2B e-commerce w latach 2011-2014 rósł w średniorocznym tempie (CAGR) 21,5%. Obecnie szacuje się, że jego dynamika zrównała się z rynkiem amerykańskim (nieco powyżej 8%) oraz że wartość polskiego rynku e-commerce B2B może w 2020 wynieść ponad 344 miliardy złotych.

Dla porównania wartość całego rynku e-commerce B2B na świecie wyniesie 6,7 biliona dolarów w 2020 r. Pod względem wartości transakcji o pierwszą pozycję będą walczyć Chiny, z prognozowanymi obrotami sięgającymi 2,1 biliona dolarów oraz Europa, w przypadku której firma Ecommerce Europe, szacuje wartość branży e-commerce sektora B2B na 720 miliardów euro w 2016 roku oraz 2,16 biliona euro w 2020 roku, co oznacza roczny wzrost o 32%.

W tym czasie rynek amerykański będzie rósł wolniej niż Europa i Chiny. W 2016 roku wartość obrotów wyniesie 829 miliardów dolarów, co stanowić będzie ponad 9% sprzedaży amerykańskiego sektora B2B ogółem. Forrester szacuje, że w 2020 roku osiągnie obroty w wysokości 1,1 biliona dolarów, czyli 12,1% całości transakcji w sektorze B2B, co daje roczny wzrost w tempie wyżej wymienionego 8%.

Otwarte internetowe platformy trendem na rynku

Digitalizacja oraz Internet przyczyniają się do większej konkurencyjności jakościowej i cenowej w segmencie B2B. Dostęp do klientów oraz dostawców jest możliwy praktycznie w każdym czasie i w każdym miejscu na świecie – piszą eksperci Deloitte i Aleo.

Obecnie dostęp do nowoczesnej technologii nie jest ograniczony tylko do dużych firm, które mają zasoby finansowe na zakup narzędzi eSourcing. Technologia tanieje i przenosi się do chmury, co pozwala coraz mniejszym firmom korzystać z rozwiązań wspierających efektywność – wykorzystanie eSourcing w małych przedsiębiorstwach jest o 7pp wyższe niż w dużych, a cały rynek eSourcing rośnie w tempie 5% rocznie.

Otwarte cyfrowe platformy zakupowe dają możliwość znacznie szybszego i tańszego przeprowadzenia zarówno transakcji, jak i całego procesu do niej prowadzącego – w tym wyboru oferty i dostawcy, negocjacji.

Wielkość rynku i wynikająca z tego zwiększona liczba transakcji dostępnych dla poszczególnych firm powoduje, że dostawcy są w stanie zaoferować bardziej konkurencyjne ceny, obniżając marżę jednostkową oraz koszty sprzedaży, a kupujący mogą znacząco obniżyć koszty zakupu i nabyć taniej towar lub usługę. Potencjał oszczędności możliwych do uzyskania dzięki zastosowanie narzędzie eSourcing w polskich firmach sięgnie prawie 40 mld zł 2020 r.

[informacja zewnętrzna]