20 listopada 2018, 09:00:Laboratorium Przyszłości First Data Polska - Warszawa

Finansiści jutra nie będą księgowymi

Finansiści jutra nie będą księgowymi.

Dla większości dzisiejszych firm zmiana nie jest opcją – jest koniecznością napędzaną przez oczekiwania klientów i tempo innowacji. Jak powinny ewoluować działy finansowe firm, żeby generować przychód organizacji w dobie gwałtownych zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych? O receptę na sukces CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), AICPA i Oracle zapytały ponad 430 starszych managerów w USA i Kanadzie. Wyniki znalazły się w raporcie „Agile Finance Revealed – The New Operating Model for Modern Finance”, o którym przedstawiciele CIMA, Shell, UBS, Amway oraz IAG dyskutowali na początku kwietnia w Krakowie.

Ponad 80% respondentów raportu zgodziło się, że ich funkcja finansowa odgrywa wiodącą rolę w zapewnieniu płynnej odpowiedzi biznesu na zmiany i tym samym – rynkowego sukcesu. Tymczasem tylko 30% managerów potwierdziło, że ich działy faktycznie wspierają firmę w wydajny sposób. Jakie zastosowali rozwiązania, żeby zmienić tę sytuację? Przede wszystkim – przestali być tylko księgowymi i weszli w partnerskie relacje z biznesem, pracując w ramach zintegrowanych, wspartych nowymi technologiami zespołów.

Czytaj także: Poznajcie rynek e-sportu w Polsce

Ewolucja usług do biznesowego partnerstwa

Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest dostrzeżenie i adaptacja zmiany, jaka nastąpiła w rozumieniu funkcji centrów usług wspólnych dla globalnych korporacji. Tę „lekcję” ma już za sobą Shell.

–  Koncepcja posiadania dostawcy usług przestała odpowiadać rzeczywistym potrzebom globalnych organizacji. Centra operacyjne są strategicznymi jednostkami, które integrują coraz więcej funkcji finansowych w jednym miejscu. Zmiana mentalności takich centrów z usługodawców na biznesowych partnerów jest  więc kluczowa. Od mojego zespołu oczekuję przede wszystkim myślenia o tym, na jakie pytania powinien odpowiadać biznes, a nie dostarczania odpowiedzi dla standardowych zagadnień. – komentuje Ian Scott, menedżer ds. finansów odpowiedzialny za globalne raportowanie operacji w ramach Shell.

– Ci ludzie znajdują się na wyjątkowej pozycji, które pozwala im na kompleksowe spojrzenie na dane, procesy i dostarczenie informacji, które będą uwzględniały różne punkty widzenia. Będzie to wymagało ewolucji zachowań i kompetencji. Ponadto, wraz z rozwojem technologii (takich jak robotyka i niskokosztowa automatyzacja), coraz więcej czasu, zamiast na rutynowe procesy, będą mogli poświęcić na zrozumienie „co, dlaczego i co z tego wynika” – dodaje.

Tworzenie zintegrowanych zespołów powinno łączyć się z rozwijaniem potencjału analiz Big Data oraz sztucznej inteligencji. Ich prawidłowe wykorzystanie doprowadzi do zmiany statusu jednostek odpowiedzialnych za finanse z departamentów rozliczeniowych na swoiste R&D, w których opracowuje się strategie.

Czytaj także: Ofensywa Android Pay w Polsce

Rachunkowość to za mało

Jak wskazuje raport, innowacyjne rozwiązania muszą być uzupełnione przez nowe kompetencje kadr finansowych

– Finansiści nowej ery muszą świetnie rozumieć biznes, żeby stać się jego doradcami i oderwać się od świata złożonego z samych liczb. Powinni doskonale komunikować się z otoczeniem by skutecznie wywierać wpływ na decyzje zarządów firm. Równocześnie, nowe umiejętności w statystyce, analizie i wizualizacji danych będą konieczne, żeby dostarczać naprawdę wartościowych i kluczowych informacji. – komentuje Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Wypełnienie istniejącej luki będzie ogromnym wyzwaniem dla nowoczesnych organizacji. Tak jak w wielu przypadkach, kiedy mamy do czynienia z zarządzaniem zmianą, najważniejsze i zarazem najtrudniejsze do zdobycia będą tzw. umiejętności miękkie. Wśród nich bardzo często wymieniane jest tzw. attitude – zrozumienie wagi swojej roli, nastawienie na realizację celów i gotowość do proaktywnego działania – dodaje.

Czytaj także: Mastercard kupi fintech za 920 mln dolarów. Jest zgoda nadzorcy

Perfekcyjny lider się opłaca

Jak wskazuje raport, przedsiębiorstwa wspierane przez elastycznych liderów finansów nowej ery znacznie częściej wykazują wzrost przychodów (89% vs 63%) i potrafią zwiększyć rentowność (95% vs 70%). Co ich charakteryzuje? Są m.in. znacznie bardziej skłonni do wprowadzania pełnego zarządzania wydajnością w oparciu o chmurę (51% vs 17%) oraz technologii przyszłości takich jak np. robotyzacja (44% vs 12%). Elastyczni liderzy wskazywani są również jako wysoce efektywni w dostarczaniu perspektywicznych analiz, które pozwalają identyfikować nowe możliwości wzrostu biznesu.

Raport „Agile Finance Revealed – The New Operating Model for Modern Finance” swoją polską premierę miał na początku kwietnia w Krakowie podczas spotkania Money Talks, zorganizowanego przez CIMA, Shell Business Operations oraz UBS.

[CIMA/RT]