W marcu bieżącego mPay otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na rozszerzenie zakresu świadczonych usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. W ten sposób spółka zyskała możliwość inicjowania transakcji płatniczych (PIS), świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), a także realizacji przekazów pieniężnych. W lutym br. podobna decyzja została wydana dla Grupy LEW, która jest większościowym akcjonariuszem mPay.

mPay pozyskuje nowego inwestora

Z końcem kwietnia kapitał zakładowy mPay S.A. w ramach kapitału docelowego został podwyższony o ponad milion złotych – z kwoty 8.814.594,00 zł do kwoty 9.922.711,50 zł. Zmiana jest wypadkową emisji 7.363.954 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 zł każda, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej – czytamy w komunikacie.

Wszystkie Akcje Serii N zostały objęte przez 12 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,74 zł, o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 5.466.713,00 zł. Największy pakiet w ramach emisji nowych akcji objął Fundusz Solution One, zarządzany przez Tomasza Piwońskiego.

– Zależało nam na tym, aby wśród nowych akcjonariuszy mPay znalazły się tzw. „smart money”. Z naszej perspektywy to bardzo istotne, aby wartość dla spółki wnoszona przez akcjonariusza nie sprowadzała się wyłącznie do opłacenia kapitału, ale też przekładała się na dynamiczny rozwój i generowanie synergii.  W ramach emisji pozyskaliśmy kapitał, który zapewnia nam wypełnienie umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, o podpisaniu której informowaliśmy w styczniu br. Dodatkowe finansowanie pozwoli nam wprowadzić bardzo szybko kilka nowych, ciekawych produktów dla naszych klientów – mówi Andrzej Basiak, prezes mPay S.A.

Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu mPay uruchomił także pierwszą na rynku platformę pożyczkową, gdzie cały proces – od zapewnienia dostępu do oferty równoznacznej z przyznaniem finansowania „od ręki”, aż po spłatę zobowiązania odbywa się tylko i wyłącznie w aplikacji mobilnej.

/RT