– Zamieszczenie na Liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego Idea Banku SA jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego m.in. w art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – czytamy w komunikacie KNF.

Pełna lista ostrzeżeń dostępna jest tutaj.

KNF wpisuje Idea Bank na listę ostrzeżeń

W przypadku Idea Banku powodem wpisania na listę ostrzeżeń ma być prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a także doradztwa inwestycyjnego. KNF zaznacz, że zawiadomienia składane przez nadzorcę mogą tyczyć się tylko fragmentu prowadzonej przez dany podmiot działalności – w związku z czym decyzja nie wpływa na ocenę legalności działalności podmiotu prowadzonej w innych obszarach.

– KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r. – czytamy na stronie KNF.

Oznacza to, że podejrzenie naruszenia przez Bank normy karnoprawnej wynikającej z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi leży poza działalnością bankową i w szczególności nie jest w żadnym zakresie związane ani z przyjmowaniem depozytów, ani z udzielaniem kredytów. Działalność bankowa Idea Banku nie jest objęta zawiadomieniem do organów ścigania i pozostaje poddana standardowemu, bieżącemu nadzorowi KNF. Idea Bank SA reguluje swoje zobowiązania wobec klientów oraz wypełnia obowiązki ustawowe wobec organu nadzoru.

Przypomnijmy, że KNF przeżywa teraz swoje własne problemy. Dzisiaj po południu ze stanowiska przewodniczącego zrezygnował Marek Chrzanowski. To pokłosie porannego artykułu z Gazety Wyborczej z którego wynika, że Marek Chrzanowski zaoferował Leszkowi Czarneckim przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 mln złotych. Leszek Czarnecki jest także właścicielem Idea Banku. Więcej na temat dymisji Marka Chrzanowskiego można przeczytać tutaj.