Rosnące zapotrzebowanie na usługi służące do wielowymiarowego szacowania ryzyka wymusza tworzenie narzędzi, które wykraczają poza informacje gospodarcze. IG Tracking pozwoli rozbudować ocenę klienta o element jego zachowania na rynku w zakresie poszukiwania usług. Dostarczone informacje mogą być szczególnie przydatne w modelach decyzyjnych, które dotyczą udzielenia danej osobie finansowania.

Gromadzenie danych behawioralnych

IG Tracking wykracza poza śledzenie zobowiązań już podjętych przez klienta o strefę zobowiązań, których podjęciem klient jest zainteresowany. Duże zainteresowanie konkretnym produktem może zostać stwierdzone na podstawie częstotliwości zapytań podmiotów o danego klienta.

Wiele zapytań o finansowanie przypuszczalnie oznacza to, że dana osoba została już kilkukrotnie odrzucona, co może być powiązane z brakiem zdolności do spłacania zobowiązań. Takie podejście wnosi zupełnie nową wartość do procesu szacowania ryzyka przez podmioty w różnych branżach, nie tylko w zakresie usług finansowych, ale np. produktów ratalnych oferowanych przez telekomy.

To jakich usług i z jakim skutkiem szuka osoba fizyczna w konkretnym okresie poszerza raport danych. Więcej informacji poddanych procesowi analizy może zwiększać bezpieczeństwo przez zmniejszenie ilości niepożądanych zachowań płatniczych klientów.

Większa częstotliwość zapytań, to więcej odrzuceń

– Dane IG Tracking, takie jak liczba zapytań, wprost liniowo koreluje ze współczynnikiem DPD, czyli ze spłacalnością pożyczek. Na podstawie testów przeprowadzonych z firmą Wonga wykazaliśmy zależność mówiącą, że im więcej zapytań firm o daną osobę, tym większy jest udział pożyczek w grupie DPD 30+. Ponad 50% pożyczek w zbiorze z pięcioma i więcej zapytań, miała DPD powyżej 30 dni – mówi Jarosław Furmaniak (zdjęcie poniżej), Kierownik Departamentu Operacji i Rozwoju w ERIF.Jarosław Furmaniak podkreśla również istotną kwestię rozróżnienia wykorzystania IG Tracking wobec klientów powracających, a klientów nowych. W przypadku tej drugiej grupy ze względu na brak historii spłat w danej firmie ocena wypłacalności jest trudniejsza. W związku z tym, utworzony przez IG Tracking rejestr zapytań, który zawiera dane na temat gdzie klient był weryfikowany w ostatnim czasie, może być kluczowy w podjęciu decyzji.

Interesujące rozwiązanie dla fintechów?

W obszarze funkcjonowania fintechów IG Tracking poszerza katalog prostych rozwiązań przydatnych w procesie weryfikacji klienta, które pomagają podjąć decyzję o udzieleniu danej osobie finansowania, chociażby w przypadku usługi odroczonych płatności.

– W systemie, który działa w Polsce w zdecydowanej większości przypadków dochodzi do weryfikacji klienta przed udzieleniem finansowania. Na rynku jest szereg rozwiązań, które pomagają przedsiębiorcom zdecydować komu i na jakich warunkach udzielić usługi. Korzystając z IG Tracking można zobaczyć jaką siatkę powiązań ma dana osoba fizyczna. To nowość, daje inną – kolejną perspektywę spojrzenia na klienta, a wnioski i wyniki zachęcają do stosowania – komentuje Krzysztof Koremba, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka w Wonga, gdzie nowe rozwiązanie jest wdrażane.

Zaletą IG Tracking jest skrócenie procesu decyzyjnego poprzez zastosowanie pełnej dostępności w trybie online, oraz zwracanie odpowiedzi na każde zapytanie w czasie poniżej sekundy. Potencjał tego produktu jest szczególnie widoczny w zakresie wykorzystania dostarczanych danych w modelach scoringowych.