Dzień Informacji Pozytywnej to inicjatywa zapoczątkowana przez ERIF w 2015 roku. Odbywa się ona cyklicznie i wypada właśnie 21 maja. To dobra okazja żeby pochylić się nad tym, czym jest informacja pozytywna oraz jakie korzyści mogą czerpać dzięki niej klienci.

Przy okazji zapraszamy także na podcast z Aleksandrą Wilczak-Grzesik, kierowniczką działu klienta instytucjonalnego w ERIF BIG. Porozmawialiśmy przede wszystkim o praktycznych zastosowaniach informacji pozytywnej – zarówno z perspektywy biorcy, jak i dawcy danych. Materiał jest dostępny między innymi na Spotify, Sooundcloud i YouTube.

Czym jest informacja pozytywna?

Informacja pozytywna to nic innego jak wpis do biura informacji gospodarczej (np. ERIF), potwierdzający terminowe wywiązywanie się konsumentów lub przedsiębiorców ze swoich zobowiązań płatniczych.

– To pewnego rodzaju referencje, które potwierdzają wiarygodność klienta. W przypadku przedsiębiorstw to z kolei narzędzie wspierające ocenę zdolności kredytowej, czy ocenę ryzyka podjęcia współpracy. – mówi Katarzyna Skrzypczyńska, kierowniczka działu rozwoju produktów i projektów biznesowych ERIF BIG.

Informacje pozytywną może dopisać bank, , firmy pożyczkowe, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, czy inni przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy wystawili fakturę z odroczonym terminem płatności.

Co to oznacza dla klientów?

Klienci, którzy zamierzają w przyszłości ubiegać się o kredyt powinni rozważyć zbieranie wpisów z informacją pozytywną w biurze informacji gospodarczej. Dotyczy to szczególnie młodych osób – w przypadku braku posiadania historii kredytowej informacja pozytywna może okazać się jedyną referencją dla banku, na przykład przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny.

Z takich wpisów z powodzeniem mogą korzystać także fintechy oferujące odroczone płatności. Informacje pozytywne przydadzą się jako część modeli scoringowych. Na ich podstawie można w dużej mierze podjąć decyzję odnośnie udzielenia finansowania.

Firma może dopisać informacje pozytywną, kiedy konsument płaci swoje rachunki, abonamenty, raty i inne zobowiązania finansowe terminowo lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni. W tym celu dany podmiot musi mieć podpisaną umowę z biurem informacji gospodarczej. 

Polacy coraz częściej robią zakupy w Internecie, a na popularności zyskują także wspomniane płatności odroczone (BNPL). Posiadanie pozytywnych wpisów w biurze informacji gospodarczej sprawia, że w oczach banków i fintechów stajemy się wiarygodnym i rzetelnym klientem. – dodaje Katarzyna Skrzypczyńska.

Z informacji pozytywnych mogą także korzystać przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mogą nie tylko dopisywać informacje gospodarcze, ale również zbierać pozytywne wpisy. Muszą, tak jak konsument, opłacić terminowo rachunki, raty i inne zobowiązania finansowe wobec kontrahentów i usługodawców – mówi Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierowniczka działu klienta instytucjonalnego w ERIF BIG.

W jakich przypadkach przedsiębiorca może uzyskać pozytywny wpis? Chodzi tutaj przede wszystkim o terminowe spłaty rat kredytu lub leasingu (które zaciągnęli na potrzeby swojej firmy), czy terminowe regulowanie stałych spłat związanych z prowadzeniem działalności (np. opłat za telefon, Internet, lub wynajem powierzchni biurowej).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą także uzyskać pozytywny wpis zarówno dzięki terminowej spłacie pojedynczych faktur jaki i zobowiązań cyklicznych – na przykład wynikających z umów z operatorem telefonii komórkowej –. Firma posiadająca tego rodzaju wpisy jest bardziej wiarygodna w oczach partnerów biznesowych – dodaje Aleksandra Wilczak-Grzesik.

Jak ERIF zbiera informacje pozytywne?

ERIF od IV kwartału 2011 roku jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce publikuje dane na temat zgromadzonej informacji pozytywnej. Dane te są weryfikowane –przez audytora zewnętrznego, firmę KPMG Audyt. Na koniec I kwartału 2021 roku firma miała około 106 mln pozytywnych wpisów w bazie. Obserwacje ERIF po dziesięciu latach systematycznego rozbudowywania  bazy wpisów pozytywnych potwierdzają, że ich znaczenie – zwłaszcza w obszarze wykorzystania w biznesie – rośnie z roku na rok. Informacja pozytywna jest już liczącą się daną, którą firmy coraz chętniej uwzględniają w swoich strategiach. 

Co warte podkreślenia – w wielu krajach Europy i Ameryki Północnej pozytywne informacje gospodarcze są równie istotne jak informacje negatywne. Z ich pomocą konsumenci i przedsiębiorcy dbają o swoje finanse, świadomie budując pozytywną historię płatniczą. 

Potwierdzają to chociażby wyniki badania ACCIS, czyli największej na świecie organizacji zrzeszającej biura informacji kredytowej. Należy do niej 42 członków z 29 europejskich krajów oraz 8 podmiotów stowarzyszonych z innych kontynentów.

Informacja pozytywna to także wymiar psychologiczny

Informacja pozytywna to także konkretny wymiar psychologiczny, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Według opinii Romana Pomianowskiego,psychologa od ponad 10 lat specjalizującego się we wspieraniu osób doświadczających kryzysu psychicznego, w szczególności w związku z osobistym zadłużeniem, wartość i znaczenie pozytywnej historii płatniczej będzie sukcesywnie wzrastała.  Zarówno dla właściciela jak i jego potencjalnych partnerów – jest bowiem fundamentem wiarygodności, rzetelności, sumienności – solidnej podstawy relacji kooperacyjnych.

Korzyści ze świadomego budowania i wykorzystywania pozytywnej informacji płatniczej należy widzieć w dwóch perspektywach – długoterminowej i krótkoterminowej.

W pierwszej z nich wiarygodność i rzetelność to ważne atuty w budowaniu relacji biznesowych, kooperacji, czy przy ubieganiu się o kredyt (szczególnie przy poważniejszych zobowiązaniach np. kredyt inwestycyjny, mieszkaniowy).

– Pozytywna informacja działa jak rzetelne referencje, które wraz z upowszechnieniem się narzędzi  AI (sztucznej inteligencji) stają coraz bardziej wnikliwe i obiektywne, mniej podatne na zakłócenia poznawcze wynikające z emocjonalnej natury człowieka je opracowującego. – podkreśla psycholog.

W przypadku perspektywy krótkoterminowej informacja pozytywna buduje pozytywną samoocenę, na którą składa się wiele elementów, np. poczucie bycia odpowiedzialnym, racjonalnie zaciągającym i obsługującym zobowiązania finansowe, ale także zaradnym oraz zorganizowanym.

– Od wieków wiadomo, że jedną z kluczowych cech sprzyjających dobremu funkcjonowaniu człowieka jest „sumienność”, która oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel. Pozytywna informacja może być więc nawet traktowana jako wskaźnik posiadania tej dyspozycji. – podsumowuje Roman Pomianowski.

/materiał partnera