O postępach w pracach grupy Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało na Twitterze. Grupa Robocza ds. Internetu Rzeczy ( IoT) została utworzona z myślą o wskazaniu działań koniecznych dla stworzenia warunków rozwoju technologii IoT, tak aby mogły one mieć realny wpływ na wzrost gospodarczy Polski. Grupa zainaugurowała działalność 24 sierpnia 2018 roku, a drugi etap rozpoczął się pod koniec lipca bieżącego roku.

Ministerstwo Cyfryzacji podsumowuje drugi etap prac grupy ds. IoT

Według Grupy Roboczej IoT to szansa dla rozwoju miast. Strategia „Smart City” powinna dotyczyć takich aspektów jak architektura, technologia, finansowanie inwestycji, regulacje prawne, czy kwestie organizacyjne. Kluczowa powinna być interoperacyjność między metropoliami.

Grupa przedstawiła także inne rekomendacje dotyczące rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce. Chodzi między innymi o pracowanie zaleceń dla uczelni tworzących kierunki związane z tą technologią, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych oraz wprowadzenie uproszczonego mechanizmu finansowania innowacji.

Tworzenie grup roboczych w ministerstwach i organach nadzorczych to bardzo popularna praktyka. Przypomnijmy, że kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła pracy Grupy Roboczej ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Celem zespołu ma być dalsza likwidacja barier dla rozwoju branży FinTech w Polsce. W spotkaniu w siedzibie KNF udział wzięło około 60 przedstawicieli rynku. Gospodarzem wydarzenia był Zbigniew Wiliński – dyrektor departamentu innowacji finansowych FinTech w KNF.