Jax Pay to fima, która oferowała przelewy bankowe w FIAT (np. EUR, USD, PLN) oraz przelewy w kryptowalutach. Firma działała,  od 2012 roku. Status Krajowej Instytucji Płatniczej uzyskała w 2013 roku. Strona internetowa spółki obecnie nie działa.

Jax Pay specjalizował się w płatnościach kryptowalutowych, a tego rodzaju działalność może wymagać także licencji instytucji pieniądza elektronicznego. Innymi słowy, chodziło o prowadzenie działalności w szerszym zakresie niż przyznane przez KNF zezwolenie. Podmioty z branży krypto, które posiadają zezwolenie na prowadzenie usług płatniczych, powinny zwrócić szczególną uwagę na ten przypadek.

W komunikacie KNF ustaliła, że Jax Pay nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością w zakresie usług płatniczych, w szczególności przez posiadanie systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej odpowiedniego do rodzaju, skali i stopnia złożoności świadczonych usług płatniczych. 

Ponadto „osoby, które pośrednio posiadają znaczny pakiet udziałów w tej krajowej instytucji płatniczej, nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego nią zarządzania” – czytamy w komunikacie KNF.

Wysoka kara dla Vestor Dom Maklerski

W dzisiejszym komunikacie KNF poinformował także o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Vestor Dom Maklerski SA. Firma ma dwa miesiące na zakończenie działalności oraz nałożono na nią karę w wysokości 1,7 mln zł. 

Pełny komunikat w sprawie Vestor Dom Maklerski SA dostępny jest tutaj.