– W dobie powszechnego dostępu do informacji, w tym do informacji z obszaru szeroko pojętego rynku finansowego coraz częściej ich odbiorcy, będący jednocześnie potencjalnymi lub czynnymi inwestorami, są narażeni na wprowadzanie w błąd poprzez otrzymywanie przekazu, który nie spełnia odpowiednich standardów pod względem jego rzetelności i poprawności sporządzenia. Część mediów prezentuje informacje wyraźnie rekomendujące określone zachowania inwestycyjne w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych – czytamy w komunikacie KNF.

Czytaj także: Polska w gronie krajów najbardziej wspierających fintechy

KNF ostrzega dziennikarzy przed kryptowalutami?

Z uwagi na fakt, iż rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną mogą istotnie wpływać na zachowania inwestycyjne inwestorów nieprofesjonalnych, ustawodawca unijny unormował zasady ich wydawania w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR),
  • oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Rozporządzenie w sprawie rekomendacji).

Nadzorca zaleca dziennikarzom „dołożenie należytej staranności w weryfikacji zgodności z przepisami prawa” opisywanych schematów inwestycyjnych.

Czytaj także: KNF ostrzega przed ICO – to wysoce ryzykowne

Tyle teorii z komunikatu KNF. Po głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że przekaz nie dotyczy tylko fake newsów, ale także promowania inwestycji w kryptowaluty – na przykład finansowania poprzez ICO. Skontaktowaliśmy się z biurem prasowym KNF, a w odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Urząd niedługo zorganizuje spotkanie, na którym będzie wyjaśniał wątpliwości zainteresowanym dziennikarzom. Czekamy z niecierpliwością.