Stanowisko jest realizacją jednego z wielu działań zapowiedzianych przez UKNF w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru”. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym komunikatem UKNF na temat crowdfundingu inwestycyjnego, który można pobrać pobrać tutaj.

Wcześniej nadzorca opublikował między innymi komunikat na temat chmury obliczeniowej. W związku z pandemią koronawirusa fintechy otrzymały więcej czasu na dostosowanie się do wymogów KNF – mają na to czas do 1 listopada 2020 roku. Stanowiska nadzoru są wypracowywane między innymi w oparciu o doświadczenia wynikające z Programu Innovation Hub.

Crowdfunding inwestycyjny pod lupą KNF

Od stycznia bieżącego roku na stronie KNF dostępna jest specjalna zakładka, w której można dowiedzieć się najważniejszych rzeczy na temat crowdfundigu.

W dzisiejszym komunikacie KNF definiuje platformę organizującą crowdfunding inwestycyjny jako „platformę służącą do prowadzenia crowdfundingu, w którym osoby biorące udział po stronie dostarczającej kapitał mają cele inwestycyjne. W jego ramach kapitał pozyskiwany jest m. in. poprzez emisję papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W zależności od funkcjonalności platformy, działalność prowadzona przy jej użyciu może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej”.

Brak prawnej definicji pojęcia crowdfundingu (w tym crowdfundingu inwestycyjnego), wobec jednoczesnego rozwoju tego rynku, powoduje powstawanie po stronie podmiotów prowadzących działalność w charakterze platform crowdfundingu inwestycyjnego wątpliwości co do zgodności ich działalności z przepisami prawa lub zakresu wymagań prawnych i regulacyjnych, jakie muszą być spełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności. Wątpliwości takie są zgłaszane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – czytamy w komunikacie.

UKNF postrzega crowdfunding jako zjawisko, które może przyczyniać się do rozwoju rynku finansowego, oraz do wzrostu gospodarczego. Jednak, z uwagi na wiążące się z nim ryzyka, przy braku przestrzegania przez jego uczestników odpowiednich standardów należytej staranności, może przynieść efekty negatywne dla rynku finansowego, a w konsekwencji dla rozwoju gospodarczego, któremu rynek ten służy – wyjaśnia nadzorca.