Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku SA

Fintek
Fintek
#Idea Bank#KNF
Opublikowano: 15 maja 2019, 20:35 Aktualizacja: 15 maja 2019, 20:37

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

KNF podkreśla, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem w Idea Banku

„(…) Celem ustanowienia kuratora jest wsparcie organów Idea Banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy będącego alternatywą dla scenariusza inwestorskiego zakładającego szybkie dokapitalizowanie banku, a także zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Idea Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzenie możliwości bieżącego monitorowania podejmowanych w Idea Banku działań autosanacyjnych.

Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku.

Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów Banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych” – podała Komisja w komunikacie.

Na koniec 2018 roku Idea Bank zanotował prawie 1,9 mld zł straty.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-ustanowila-kuratora-w-idea-banku-sa