Partner serwisu Visa dla biznesu

KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku SA

Fintek
Fintek
#Idea Bank#KNF
Opublikowano: 15 maja 2019, 20:35 Aktualizacja: 15 maja 2019, 20:37

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Idea Banku kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rynek nie ma wątpliwości. Program Innovation Hub jest potrzebny

KNF podkreśla, że ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem w Idea Banku

„(…) Celem ustanowienia kuratora jest wsparcie organów Idea Banku w działaniach mających na celu doprowadzenie do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, w szczególności przez opracowanie oraz realizację wiarygodnego planu naprawy będącego alternatywą dla scenariusza inwestorskiego zakładającego szybkie dokapitalizowanie banku, a także zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Idea Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzenie możliwości bieżącego monitorowania podejmowanych w Idea Banku działań autosanacyjnych.

Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku.

Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów Banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych” – podała Komisja w komunikacie.

Na koniec 2018 roku Idea Bank zanotował prawie 1,9 mld zł straty.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

knf-ustanowila-kuratora-w-idea-banku-sa