BillBird S.A to Krajowa Instytucja Płatnicza. Jedna z pierwszych zarejestrowanych, bo jej wpis do ewidencji KNF datuje się na 20 grudnia 2012 roku. W lutym 2019 roku Polskie ePłatności poinformowały o zawarciu przedwstępnej umowy zakupu 100% akcji spółki Billbird.

To duża transakcja. Zgodę na jej przeprowadzenie musiał wydać także m.in. UOKiK, który w czerwcu nie miał pewności, czy przypadkiem nie dojdzie do nadmiernej koncentracji.  Dzisiaj KNF dał zielone światło na przeprowadzenie tej transakcji.

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. działają na rynku od 2010 roku. To spółka specjalizująca się procesowaniu płatności bezgotówkowych. Zapewnia obsługę transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz realizację usług z wykorzystaniem terminali POS. Firma w lutym 2019 roku była trzecim największych na polskim rynku procesorem płatności bezgotówkowych (ponad 80 tys. terminali).

Polskich ePłatności wcześniej kupiła m.in. PayUp, PayLane, czy NeoTu. W sumie PeP wydały na te transakcje ponad 200 mln złotych.