Bank Litwy poinformował, że nałożył na ConnectPay grzywnę w wysokości 110 tys. EUR za naruszenia AML/TF. Chodzi o przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Instytucje finansowe, w tym fintechy, muszą posiadać odpowiednie procedury w tym zakresie, dokładnie sprawdzać klientów i monitorować ich powiązania. 

AML/TF to nie żarty

Z inspekcji przeprowadzonej przez Bank Litwy wynika, że Connect Pay w niektórych przypadkach nie zastosował odpowiednich środków identyfikacji wobec swoich klientów, ich przedstawicieli lub faktycznych właścicieli. Stwierdzono również, że informacje KYC (Know Your Customer) były niekompletne. 

ConnectPay to fintech z licencją instytucji pieniądza elektronicznego wydaną przez Bank Litwy. Fintech zapewnia, że podjął działania w celu wzmocnienia zgodności AML/TF i KYC. Zwiększy liczbę specjalistów w tej dziedzinie oraz zwiększy wydatki na dodatkowe rozwiązania technologiczne. Mowa o 750 tys. euro. Obecnie firma zatrudnia ok. 50 osób, z tego 25% zajmuje się AML/TF.