– Dzisiejszy wstępny szacunek wzrostu PKB w 2017 r. jest bardzo pozytywną informacją – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Czytaj także: ING Bank Śląski osiągnął rekordowe zyski

Sytuacja na rynku pracy poprawiła się

Głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja gospodarstw domowych, która zwiększyła się o 4,8%, najwięcej od blisko 10 lat.

– Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 + oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne – dodała minister Czerwińska. Wzrost inwestycji wyniósł 5,4%, choć jeszcze po trzech kwartałach ich poziom był tylko o 1,5% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to bardzo wyraźną poprawę dynamiki tej kategorii w IV kw. 2017 r.

Czytaj także: 2017 – Polska rozwijała się najszybciej od 6 lat

PKB w Polsce najwyższy od lat

Najniższa stopa bezrobocia od 26 lat

Co ważne, wzrost gospodarczy jest tzw. wzrostem inkluzywnym, czyli takim, z którego korzystają wszystkie grupy społeczne. – Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie rośnie fundusz płac, maleje bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc. – wyjaśniła Teresa Czerwińska.

– Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia. Wyniki gospodarki w 2017 r., w tym w IV kw. 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego bezpieczeństwo wynikające z uszczelnienia systemu podatkowego stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2018 r. – podsumowała minister Czerwińska.

Czytaj także: Polska lekkość bytu. Oszczędzają bogaci, a my wydajemy