System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.

Czytaj także: Zakupy w internecie z IKO na jedno kliknięcie

KIR prezentuje statystyki Ognivo w III kwartale 2017 roku

Ognivo - liczba złożonych wniosków o przeniesienie rachunku bankowego

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanej przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.

Ognivo umożliwia przekazanie środków, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta.

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2017 r. wyniosła 7 972. W tym samym okresie 2016 r. odnotowano 12 879 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2017 r. zdecydowało się 7 919 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 7 814 osób, tj. 98,0 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 587 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 381 osób.