Prezes Alior Banku Krzysztof Bachta stwierdził, że zdalna obsługa klientów to priorytet Aliora. Technologia Autenti pozwala na szybkie i bezpieczne podpisywanie umów online. Bank przyśpieszył wdrożenia rozwiązań, które ułatwiają kontakt i zakup usług bankowych w kanałach zdalnych. Bachta dodaje, że Alior posiada odpowiednie zaplecze technologiczne i kompetencje IT, które pozwalają bankowi na dostosowanie do aktualnych potrzeb biznesowych.

Alior Bank zapowiedział też, że jeszcze w drugim kwartale zaproponuje nowy proces w pełni zdalnego zakładania konta dla klientów indywidualnych.

Jak działa e-podpis Autenti?

E-podpis Autenti nie wymaga od odbiorcy żadnych dodatkowych uprawień czy formalności. Po przygotowaniu aneksu do umowy z klientem lub dokumentów kadrowych pracownik banku umieszcza go na platformie Autenti i inicjuje proces podpisu. Odbiorca, klient lub inny pracownik, otrzymuje na wskazany w banku adres e-mail link do dokumentu, a pod podany numer telefonu zaufanego kod SMS, który umożliwi podpisanie dokumentu. Na każdym etapie pracownik banku widzi, czy wszystkie wymagane osoby odczytały i podpisały dokumenty.

Po złożeniu e-podpisów Autenti generuje, jako integralną część dokumentów, tzw. kartę podpisów, z kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, znacznikami czasu i logami zdarzeń, które potwierdzają złożone na odległość podpisy. To rozwiązanie uzupełnia wprowadzony niedawno proces zdalnej wymiany dokumentów z firmami, które korzystają z zaufanego Profilu i podpisu kwalifikowanego.

Alior Bank zainwestował w Autenti poprzez RBL_VC, swój fundusz CVC. Transakcja przeprowadzona wspólnie z BNP Paribas i PKO BP oraz inwestorami prywatnymi, miała miejsce pod koniec 2019 roku.