21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Nowości w aplikacji Banku Millennium

Nowości w aplikacji Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość utworzenia i obsługi zlecenia stałego. Zmienił się też formularz przelewu krajowego, który łączy w sobie teraz przelew zwykły oraz przelew BLIK na telefon, z opcją łatwego wyszukiwania w książce telefonicznej odbiorców obu rodzajów przelewu.

W najnowszej wersji aplikacji mobilnej Banku Millennium (wersja 4.27) klient może utworzyć nowe zlecenie stałe i zarządzać już istniejącymi – zmieniać ustawienia transakcji lub je usuwać. Częstotliwość przelewów ma wiele wariantów: co 1, 2, 3 miesiące lub 1 rok. Klient może ją również dopasować do własnych potrzeb, wskazując dowolną liczbę miesięcy bądź dni.

Najnowsza wersja aplikacji mobilnej Banku Millennium ze zmianami ułatwiających regulowanie płatności

Ma też do dyspozycji opcję ponawiania niezrealizowanych przelewów. Dzięki temu, w przypadku braku środków na koncie, próba wykonania zlecenia może być powtarzana przez 10 kolejnych dni. Zlecenie stałe może być również utworzone podczas realizacji zwykłego przelewu.

W sprawnym zarządzaniu płatnościami wesprze użytkowników aplikacji również zoptymalizowana usługa nadchodzących płatności. Od teraz mogą oni edytować nadchodzące płatności, usuwać je lub dzięki opcji „Wykonaj teraz” wcześniej zrealizować przelew zlecony z datą przyszłą lub stałe zlecenie znajdujące się na liście.

Dzięki rozbudowie formularza przelewu krajowego, również wykonywanie jednorazowych przelewów będzie wygodniejsze. Zmiana umożliwia realizację przelewu na numer konta i numer telefonu z tego samego formularza. Po wejściu w formularz przelewu klient ma możliwość wpisania numeru i aplikacja sama rozpozna, czy jest to numer rachunku, czy numer telefonu. Klient może także wybrać odbiorcę z jednej z dwóch list – zdefiniowanych przez siebie odbiorców lub z własnej książki telefonicznej, w której przy znajomych korzystających z usługi przelewów na telefon znajduje się ikona BLIKA.

Wersja 4.27 aplikacji dostępna jest dla systemu Android, a wkrótce również dla iOS.

Bank Millennium/RT