To efekt wejścia w życie europejskich przepisów, a dokładnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczenia na dowodach osobistych odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej).

Nowe dowody osobiste już od sierpnia 2021 roku

Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty. Składanie wniosku online będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Wprowadzane zmiany nie wiążą się z koniecznością wymiany ważnych dowodów na nowe, ale od 2 sierpnia 2021 roku każdy wnioskujący o nowy dokument tożsamości otrzyma dowód z odciskiem palca i podpisem. Całkowita wymiana dokumentów ma zakończyć się w okolicy 2031 roku.

Warto przypomnieć, że od marca 2019 roku w Polsce wydawane są dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Do tej pory takie dokumenty posiada ponad 5 mln Polaków. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu może komunikować się online z administracją publiczną. Dokument umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Aby korzystać z tych możliwości wystarczy aktywować warstwę elektroniczną e-dowodu.

Właściciele e-dowodów, którzy chcą zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany, mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji eDO App.