Uczestnicy programu AccelUp otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys, zł oraz wsparcie business know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Startupy będą miały również możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza inwestycyjnego, w tym możliwość prezentacji przed globalnym funduszem Santander InnoVentures z Madrytu. AccelUp to program typu non-equity – po zakończeniu akceleracji całość udziałów pozostaje po stronie startupu.

Program akceleracyjny AccelUp

Do programu zaproszono startupy z produktami gotowymi do wdrożenia. W pierwszym etapie akceleracji firmy otrzymają pomoc w zaadaptowaniu produktów do potrzeb partnerów, z kolei w drugim startup przetestuje produkt na infrastrukturze partnera i przeprowadzi Proof of Concept.

W pierwszej rundzie do programu zgłosiło się ponad 110 startupów, spośród których do procesu akceleracji w ścisłej współpracy z Odbiorcami Technologii zakwalifikowane zostały: Vizum Lab, NMT Co., Ltd., ESCORAL, Alphamoon, NU DELTA, Symmetrical Labs, Al Busters, Limitless oraz PBG Management, Tutorial Online. Następnie w pierwszym etapie akceleracji – Product Development – produkty adaptowane sądo potrzeb Partnerów; w drugim Product Implementation – startup przetestuje produkt na infrastrukturze partnera i przeprowadzi Proof of Concept. Szczególną wartością programu jest możliwość wyboru ekspertów, z którymi startupy mogą pracować nad rozwojem swoich projektów.

Program jest realizowany w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, “Programy Akceleracyjne”.