To ważna postać dla polskiego sektora FinTech. Paweł Bułgaryn współtworzył między innymi projekt ustawy implementującej do polskiego prawa dyrektywę PSD2 – kluczową z punktu widzenia branży. W Ministerstwie Finansów zajmował się także regulacjami z obszaru pieniądza elektronicznego, a także kwestią samego rozwoju sektora FinTech.

Paweł Bułgaryn z awansem w Ministerstwie Finansów

O swoim awansie Paweł Bułagryn poinformował na LikedInie. Do tej pory kierował Zespołem Systemu Płatniczego w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Poza wymienionymi wyżej zagadnieniami zajmuje się również prawno-ekonomicznymi aspektami rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Bułgaryn to także uczestnik grup eksperckich przy Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych oraz krajowych zespołów roboczych zajmujących się tematyką płatności elektronicznych, a także kwestiami nowych technologii w usługach finansowych. Zasiada między innymi w Zespole roboczym ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech.

Jako redakcja Fintek.pl mieliśmy okazję porozmawiać z Pawłem Bułgarynem jeszcze w 2017 roku, w momencie gdy resort finansów pracował nad ustawą implementującą unijną dyrektywę PSD2 do polskiego prawa. Wywiad zawiera wiele ciekawych wątków i spojrzenie na niego z perspektywy niemal 3 lat może być interesującym doświadczeniem. Zobaczcie co gryzło polską branżę płatniczą i jakie były największe obawy związane z wejściem w życie PSD2.