Ze względu na duże zainteresowanie klientów usługą oraz liczne prośby klientów, Poczta Polska rozszerza funkcjonalność o kolejne adresy. Dzięki wprowadzonym zmianom każdy użytkownik będzie mógł teraz zgłosić trzy adresy korespondencyjne, z których będzie otrzymywał korespondencję w formie dokumentu elektronicznego.

Polecony na maila. Poczta Polska rozszerza działanie usługi

Z końcem kwietnia Poczta Polska, na czas pandemii koronawirusa, wprowadziła możliwość odbioru listów poleconych elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej. Nadchodzące do klientów przesyłki polecone przetwarzane są w formę dokumentu elektronicznego, a ich zawartość jest udostępniana wraz z kopertą w eSkrzynce użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego.

Dodatkowo każda przesyłka zostaje po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres. Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek klienta. Rozwiązanie zostało wdrożone we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji – czytamy w komunikacie.

Do tej pory założono w ramach usługi blisko 5 tys. eSkrzynek, a co dziesiąty użytkownik otrzymał już swoją korespondencję w formie dokumentu elektronicznego. Należy pamiętać, że z usługi wyłączone są przesyłki wysyłane przez sądy i trybunały, prokuraturę oraz inne organy ścigania, a także komornika sądowego. Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej Poczta Polska będzie świadczyć do 30 września bieżącego roku.