W zeszłym tygodniu w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która ma implementować do polskiego prawa dyrektywę PSD2. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie 19 czerwca, ale dopiero od września 2019 roku zaczną obowiązywać regulacyjne standardy techniczne (RTS) – dopiero wtedy fintechy uzyskają dostęp do rachunków klienta. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – PSD2 wejdzie w życie za dwa tygodnie. Ustawa opublikowana.

Polska wśród cyfrowych liderów bankowości. Czy na pewno jest tak kolorowo?

Banki mogą stać się platformami, przez które – za pomocą API (interfejs programowania aplikacji) – różne firmy będą realizowały operacje dla klienta. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte banki w Europie zaczynają już korzystać z możliwości, które daje otwarta bankowość. Pod tym względem przodują kraje skandynawskie i bałtyckie. Tymczasem tylko śladowa część danych polskich banków jest już dostępna przez otwarte API. O tym czy sektor bankowy w Polsce jest gotowy do funkcjonowania w realiach otwartej bankowości będzie mowa podczas wtorkowego panelu na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Tegoroczne badanie Deloitte Digital Banking Maturity pokazało, że Polska – obok Rosji, Turcji, Szwajcarii oraz Hiszpanii – znajduje się wśród krajów, które można określić mianem cyfrowych liderów bankowości. Polskie banki osiągnęły lepsze wyniki od średniej w regionie EMEA (Europa, Afryka, Bliski Wschód) we wszystkich sześciu analizowanych ścieżkach: poszukiwaniu informacji o banku, otwieraniu konta, wdrożeniu klienta, codziennej bankowości, poszerzeniu relacji oraz zakończeniu relacji klienta z bankiem. Raport można pobrać tutaj, a wnioski dotyczące Polski tutaj.

Jednak o tym, kto zostanie liderem w przyszłości zdecyduje wyjście poza tradycyjną bankowość, czyli tzw. otwarta bankowość i usługi pozabankowe (beyond banking)

Korzystanie z API przypomina proces wykorzystywany dzisiaj podczas wykonywania przelewu, z tym, że obecnie firmy świadczące takie usługi muszą zawierać osobne umowy z każdym z banków. Dzięki PSD2 nie będzie to konieczne, bo banki będą zobowiązane umożliwić komunikację swoich systemów z systemami podmiotów trzecich, właśnie za pośrednictwem interfejsu API.

Tylko niewielka część danych polskich banków jest dostępna przez otwarte API

Z analizy przeprowadzonej przez Deloitte wynika, że najbardziej zaawansowane pod względem otwartości API w Europie są banki w Finlandii, Estonii, Danii, Litwie, Rosji, Łotwie, a także Irlandii, Niemczech i na Słowacji. Polska znalazła się w grupie krajów, wraz z Węgrami i Włochami, w których sektor bankowy pozostaje niemal zamknięty na szanse, które niesie ze sobą dostęp do API. Więcej na temat prac nad Polish API można przeczytać tutaj – Nie tylko Polska czeka na PSD2. Co dalej z Polish API?.

Jak zauważają eksperci Deloitte dyrektywa PSD2 zobowiązuje banki jedynie do otwarcia sfery płatności. To czy stanie się podobnie z pozostałymi funkcjonalnościami zależy wyłącznie od ich dobrej woli. Chodzi, m.in. o monetyzację danych, usługi zaufania publicznego, sprzedaż produktów kredytowych i inwestycyjnych czy obsługę produktów bankowych.

– Wiele zachodnich banków otworzyło swoje API i to zanim zaczęła obowiązywać PSD2 w znacznie szerszym zakresie niż wymaga tego dyrektywa. Dobrym przykładem jest, m.in.: hiszpańska grupa bankowa BBVA, która oprócz otwarcia podstawowych API, udostępnia własne produkty, usługi firmy trzeciej oraz monetyzuje dane – mówi Daniel A. Majewski, Menedżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej.

Zdaniem ekspertów Deloitte potencjał funkcjonalności pozabankowych (tzw. beyond banking) łączących klientów z szerzej rozumianym cyfrowym ekosystemem jest jednak daleko większy i obejmuje również handel, podróże czy usługi publiczne. Dużą rolę w tym względzie odgrywają fintechy, których dynamiczny rozwój w wielu krajach zrewolucjonizował krajobraz usług bankowych.

Wygląda na to, że banki nie mają wyjścia. Fintechy prędzej czy później uzyskają dostęp do produktów bankowych – tylko od polskich banków zależy, jak będzie przebiegała ewolucja otwartej bankowości. Zarówno w interesie ich samych, jak i ich klientów, jest to, by ta otwartość nie pozostała jedynie w sferze teoretycznej.

Deloitte/RT