Tylko we wrześniu 2019 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 158 mln transakcji o łącznej wartości 461,8 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 3,29 mln komunikatów o wartości 17,54 mld euro. Z kolei we wspomnianym Express Elixir przetworzono 2,39 mln przelewów natychmiastowych o wartości obrotów 3,7 mld zł. Poniżej wykres prezentujący wzrost liczby przelewów ekspresowych.

Express Elixir statystyki

KIR prezentuje statystyki systemów rozliczeniowych Elixir

Krajowa Izba Rozliczeniowa podaje, że w systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK) we wrześniu br. rozliczono 2,39 mln transakcji o wartości 3,7 mld zł. Dla porównania, we wrześniu 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 1,15 mln transakcji, których łączna wartość wyniosła 2,56 mld zł.

Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 września – przetworzono wówczas 130,4 tys. przelewów natychmiastowych. W III kwartale 2019 r. w systemie Express Elixir rozliczono łącznie 7 mln transakcji o wartości 11,4 mld zł.Nie ulega wątpliwości, że Polacy pokochali przelewy ekspresowe.

Od początku funkcjonowania system Express Elixir rozliczył 41 mln transakcji, których łączna wartość przekroczyła 100 mld zł, przy czym ponad 30% tej wartości – na łączną kwotę 30,95 mld zł – zostało zrealizowanych w okresie od stycznia do września 2019 r. Dla porównania, w roku 2018 łączna wartość przelewów natychmiastowych Express Elixir wyniosła 29,76 mld zł. Rozwój widać bardzo wyraźnie.