Zbigniew Wiliński to już trzeci dyrektor departamentu FinTech, który działa od 18 miesięcy (licząc od maja 2018 roku).

Zbigniew Wiliński nowym dyrektorem Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadomił, że na podstawie zebranych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem obszaru wspierania rozwoju innowacyjności rynku finansowego, zidentyfikowano potrzebę rozgraniczenia dwóch kluczowych sfer, a mianowicie:

  1. bieżącej operacyjnej działalności Departamentu Innowacji Finansowych Fintech,
  2. animowania dialogu rynkowego w ramach ekosystemu fintech, w tym utrzymywanie relacji z zagranicznymi nadzorcami.

Z informacji przekazanych przez UKNF wynika, że za bieżącą operacyjną działalność Departamentu FinTech odpowiedzialny będzie Zbigniew Wiliński. Departament Fintech ma świadczyć systemowe wsparcie podmiotom chcącym oferować nowoczesne usługi na rynku finansowym, przygotowywać wytyczne i rekomendacje, prowadzić prace koncepcyjne i opracowywać strategię rozwoju nadzoru właśnie w zakresie sektora fintech.

Zbigniew Wiliński to absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławki, który wcześniej pracował dla Ministerstwa Finansów m.in. odpowiadał za wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, likwidację deklaracji VAT-7 i VAT-7K, które zastąpiono strukturą logiczną JPK.

Nowy dyrektor Departamentu Fintech w UKNF w ramach projektu „MinfinTech” odpowiadał za pozyskiwanie innowacyjnych narzędzi od startupów do poprawy skuteczności Krajowej Administracji Skarbowej (GOVTECH Polska). Pełnił także funkcję mentora i ambasadora programu GOVTECH realizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Ponadto zarządzał pionem analitycznym Ministerstwa Finansów, który wykorzystywał dane BIG DATA uwzględniające dane JPK_VAT i Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR) do uszczelniania polskiego systemu podatkowego.

Borowik zostaje w UKNF jako Doradca Przewodniczącego

Drugim obszarem jest tworzenie i animowanie platformy dialogu rynkowego oraz reprezentowanie Urzędu KNF w kontaktach „dyplomatycznych” z innymi nadzorami zagranicznymi. Do tego dochodzi udział w debacie publicznej, wymiana poglądów na temat rozwoju sektora fintech, a także prezentacja ofert Urzędu w zakresie świadczonego wsparcia dla fintechów.  Za ten obszar odpowiedzialna będzie dotychczasowa dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech – Magdalena Borowik. Nowe zadania będzie realizować jako Doradca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.