Z danych z dnia 14 maja wynika, że w pierwszej połowie tego miesiąca dynamika w zakresie składania wniosków o wakacje kredytowe przez przedsiębiorców i konsumentów nie jest już tak wysoka jak w ubiegłym miesiącu. Całkowita liczba wniosków konsumentów złożonych o odroczenie spłaty rat kredytowych od początku akcji prowadzonej przez banki wyniosła 855,4 tys. co oznacza wzrost o ponad 6% w stosunku do stanu na koniec kwietnia br. Poziom wniosków rozpatrzonych pozytywnie utrzymuje się na stałym poziomie 86%.

Jak Polacy wnioskują o wakacje kredytowe?

Dane dotyczące liczby wniosków składanych przez przedsiębiorców pokazują, że mamy do czynienia ze spadkiem dynamiki i pewną stabilizacją. Według stanu na połowę maja br. banki przyjęły 109,2 tys. wniosków od przedsiębiorców, z których 94,5 tys. zostało rozpatrzonych pozytywnie (86,5%).

– Mniejsza dynamika składania wniosków przez przedsiębiorców ma zapewne związek z uruchamianiem nowych programów pomocowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju a także wprowadzanie innych form wsparcia oraz podaniem do wiadomości publicznej harmonogramu „odmrażania” gospodarki – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Liczba reklamacji złożonych od połowy marca wynosi – 9,34 tys. w ciągu ostatnich dwóch tygodni wpłynęło ich 1,73 tys. Reklamacje stanowią niecały 1 procent ogólnej liczby wszystkich złożonych wniosków.

– Związek Banków Polskich od połowy marca monitoruje proces składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych. W ciągu pierwszego miesiąca złożono ponad 633 tysiące wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie ponad 470 tysięcy z nich (czyli ok. 86%) – przypomina Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.