Co się zmieni? Platformy crowdfundingowe będą podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a maksymalny próg oferty zostanie podniesiony docelowo do 5 mln euro (chociaż dopiero w listopadzie 2023 roku). Link do projektu na stronach RCL można znaleźć tutaj.

Rynek crowdfundingu ma przed sobą duże perspektywy. Kilka dni temu swoją platformę crowdfundingową uruchomił fintech SkyCash. Z serwisu SkyAnts będzie można skorzystać za pomocą aplikacji mobilnej, a emitenci będą mieli dostęp do bazy ponad 3 mln klientów SkyCash.

Jest projekt ustawy o crowdfundingu

„Obecnie w Polsce nie ma regulacji prawnych odnoszących się wprost do działalności crowdfundingowej. Platformy crowdfundingu inwestycyjnego działają w naszym kraju przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Na jej podstawie umożliwia się właścicielom projektów prowadzenie reklam ofert publicznych za pośrednictwem strony internetowej udostępnianej przez platformę crowdfundingową” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Projekt ustawy ma związek z rozporządzeniem 2020/1503, ustanawiającym jednolite w całej UE zasady prowadzenia działalności w zakresie crowdfundingu inwestycyjnego. W projekcie Komisja Nadzoru Finansowego jest wskazana jako organ właściwy do nadzoru nad platformami crowdfundingowymi (np. wydawanie zezwoleń na prowadzenie platformy crowdfundingowej oraz możliwość przeprowadzania kontroli w tych podmiotach). Zostaną też wprowadzone sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów, w tym za podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach emisyjnych.

„Ustawodawca przewiduje również uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych. W przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego, co ułatwi i przyspieszy proces przygotowywania oferty publicznej” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Maksymalny próg oferty zwiększony do 5 mln euro

„Projekt zawiera propozycję dwuletniego (obowiązującego do 9 listopada 2023 r.) okresu dojścia do maksymalnego progu oferty, czyli 5 milionów euro, jaką pojedynczy podmiot będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Na początku ma to być kwota 2,5 mln euro. Po tym okresie do 5 milionów euro zostałby również podniesiony próg kwoty wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalniałby z obowiązku sporządzenia prospektu” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostałyby od 10 listopada 2023 r. objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych – w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej). Zarówno rozporządzenie Unii Europejskiej 2020/1503, jak i projektowana ustawa mają obowiązywać od 10 listopada 2021 roku.