mojeID ma wspierać klientów PKO Ubezpieczenia w procesie zgłaszania szkody, eliminując konieczność osobistego kontaktu z Towarzystwem. Wczoraj o wdrożeniu usługi mojeID poinformowała grupa banków spółdzielczych BPS.

mojeID dostępne dla klientów PKO Ubezpieczenia

Usługa mojeID prowadzona przez KIR to narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób gwarantujący jednoznaczne potwierdzenie tożsamość danej osoby, w oparciu o identyfikację klientów wykorzystującą systemy bankowości elektronicznej.

– Cieszę się, że kolejny duży podmiot z sektora ubezpieczeń przyłącza się do grona instytucji, które korzystając z unikalnej funkcjonalności mojeID, przyczyniają się do urzeczywistnienia idei cyfrowego społeczeństwa i cyfrowej gospodarki – mówi Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR.

Obecnie z rozwiązania mojeID można skorzystać u takich dostawców komercyjnych jak PGNiG, PZU, Open Life, Diners Club Polska, Totalizator Sportowy, Nationale Nederlanden, czy Medicover Polska. Jeśli chodzi o banki, czyli dostawców tożsamości, to mojeID jest dostępne dla klientów PKO Banku Polskiego, Banku Pekao, ING Banku Śląskiego oraz banków spółdzielczych SGB (jako SGB ID) i BPS.

/RT