21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Finiata

Finiata Polska - wyniki finansowe.

Finiata, wcześniej znana jako BlackBill, zapewnia finansowanie kapitału obrotowego freelancerom i MŚP za pomocą w pełni zautomatyzowanej technologii scoringowej, która zapewnia błyskawiczne podejmowanie decyzji i szybką poprawę płynności.

Finiata jest fintechem stworzonym przez doświadczonych założycieli i wspieranym przez silnych inwestorów. Za cel stawia sobie stworzenie wiodącej europejskiej firmy, umożliwiającej freelancerom i MŚP czerpanie nagród z ich ciężkiej pracy i natychmiastowe płatności ich faktur.

Firma oferuje nowoczesny mikrofaktoring: prosto, szybko, już za 4 zł + VAT. Klientem mogą być freelancerzy, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze i firmy z sektora MSP.

Mikrofaktoring w Finiacie jest prowadzony na zupełnie innych zasadach niż w typowych bankach: jest dostępny dla podmiotów mniejszych i działających krócej, w tym freelancerów. Cały proces jest zautomatyzowany i odbywa się za pomocą aplikacji internetowej.

CEO Finiata: Sebastian Diemer