21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Trwa hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej może zmniejszyć wolę zmian warszawskiego parkietu. To może poskutkować utratą szansy na aktywny udział w fintechowej rewolucji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest instytucją zajmującą się obrotem giełdowym papierów wartościowych (akcji, obligacji) oraz innymi instrumentami finansowymi (opcje, kontrakty terminowe). Instytucją nadzorującą (i licencjonującą) jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Aktualnym prezesem GPW jest prof. Małgorzata Zaleska.

Giełda Papierów Wartościowych SA – z racji odgrywanej w gospodarce roli podmiotu umożliwiającego przepływ kapitału od inwestorów do przedsiębiorców (dzielącymi się później zyskami z inwestorami), w najbliższych latach będzie prawdopodobnie odgrywać jedną z ważniejszych ról w rozwoju sektora FinTech w Polsce (w modelu regulowanym), którego naturalnie również jest częścią. Istotne bariery i oczekiwania dotyczą modelu finansowania start-up’ów fintechowych, który obecnie nie opiera się na rynku regulowanym (crowfunding).

Dni bez sesji i harmonogram notowań na GPW