21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Nu Delta

Nu Delta logo

Nu Delta – ich autorski algorytm sprawia, że odczytywanie dokumentów staje się proste, szybkie i co bardzo ważne w biznesie – niezwykle tanie i skuteczne. Może z niego skorzystać każda firma, której zależy na usprawnieniu procesów księgowych oraz oszczędności czasu i kosztów.

Nu Delta to system oparty o autorskie algorytmy wykorzystujące uczenie maszynowe oraz analizę semantyczną. Jest programem łatwo skalowalnym. Bez problemu nadaje się do wdrożeń w różnych rynkach wertykalnych (obszarach zastosowań). Przemyślana architektura systemu i użycie nowoczesnych narzędzi programistycznych do jego budowy, sprawia, że projekt jest skalowany w ramach różnych języków oraz różnych obszarów zastosowań, gdzie mamy do czynienia z ustrukturyzowanymi źródłami informacji.

O innowacyjności systemu decyduje dodatkowo niespotykane do tej pory połączenie technologii rozpoznawania i analizy obrazu z rozwijającymi się technologiami typu cloud computing do przetwarzania i przechowywania oraz udostępniania danych. Na dzień dzisiejszy praktycznie nie istnieją rozwiązania oferujące tak wysoką skuteczność i dokładność osiąganych wyników.

Kolejny wymiar innowacji to innowacja procesowa – wykorzystanie tej technologii w procesach biznesowych znacząco skraca czas ich realizacji, poprawia dokładność realizowanych zadań oraz zwiększa zakres danych dostępnych w ramach poszczególnych etapów procesów.

Nu Delta jest innowacyjna w aspekcie technologicznym (innowacyjna technologia przetwarzania różnorodnych dokumentów na postać cyfrową), procesowym (wdrożenie do przedsiębiorstwa projektu spowoduje zmianę procesu obieg i wpłynie na zwiększenie efektywności kosztowej i czasowej przetwarzania dokumentów) jak i finansowym (zmniejszenie w przedsiębiorstwach kosztów przetwarzania i obiegu dokumentów).