21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Cezary Smorszczewski

Cezary Smorszczewski

Cezary Smorszczewski od lat dziewięćdziesiątych związany jest z sektorem finansowym.

Jest m.in. współzałożycielem i byłym Wice Prezesem Zarządu Alior Banku. W ciągu swojej kariery dokonał inwestycji kapitałowych w Europie Środkowowschodniej na kwotę przekraczającą 500 milionów Euro. Dwa miesiące teamu, wraz z Unica i ING, zainwestował w startup fintech Twisto.

Teraz do listy spółek wspieranych przez Cezarego Smorszczewskiego dołączył uPaid, dynamicznie rozwijająca się firma fintech, założona w 2011 roku. uPaid, jeden z trzech największych na świecie dostawców mobilnych portfeli bankowych organizacji Mastercard, 80% przychodów generuje z działań na rynkach zagranicznych takich jak Niemcy, Szwajcaria, Skandynawia, Bałkany, Bliski Wschód. Rozwiązania Spółki obecne są już w ponad 15 krajach.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Cezary Smorszczewski dołącza do współwłaścicieli uPaid.