21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Jagoda Pieścicka

Jagoda Pieścicka - Nu Delta.

Jagoda Pieścicka, założycielka i CEO Nu Delta – autorski algorytm Nu Delta sprawia, że odczytywanie dokumentów staje się proste, szybkie i co bardzo ważne w biznesie – niezwykle tanie i skuteczne.

Imię i nazwisko: Jagoda Pieścicka

Funkcja: założycielka i CEO w Nu Delta

Osiągnięcia: stworzenie startupu, który wygrał pierwszą edycję FinTechowego konkursu PKO BP i został przyjęty do jego akceleratora.

Nu Delta to system oparty o autorskie algorytmy wykorzystujące uczenie maszynowe oraz analizę semantyczną. Jest programem łatwo skalowalnym. Bez problemu nadaje się do wdrożeń w różnych rynkach wertykalnych (obszarach zastosowań). Przemyślana architektura systemu i użycie nowoczesnych narzędzi programistycznych do jego budowy, sprawia, że projekt jest skalowany w ramach różnych języków oraz różnych obszarów zastosowań, gdzie mamy do czynienia z ustrukturyzowanymi źródłami informacji.

Nu Delta jest innowacyjna w aspekcie technologicznym (innowacyjna technologia przetwarzania różnorodnych dokumentów na postać cyfrową), procesowym (wdrożenie do przedsiębiorstwa projektu spowoduje zmianę procesu obieg i wpłynie na zwiększenie efektywności kosztowej i czasowej przetwarzania dokumentów) jak i finansowym (zmniejszenie w przedsiębiorstwach kosztów przetwarzania i obiegu dokumentów).