21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Katarzyna Sosin

Katarzyna Sosin - Billon.

Katarzyna Sosin, dyrektor i generalny menadżer Billon – polsko-brytyjskiego FinTechu, który uczestniczy w piaskownicy regulacyjnej w Wielkiej Brytanii.

Imię i nazwisko: Katarzyna Sosin

Funkcja: dyrektor i generalny menadżer Billon

Osiągnięcia: przewodniczenie polsko-brytyjskiej firmie, która została przyjęta do regulacyjnej piaskownicy w Wielkiej Brytanii.

Katarzyna Sosin posiada spore doświadczenie w branży finansowej. Przez 3 lata pełniła funkcję dyrektora regionalnego w firmie Visa, a od 2016 roku współtworzy polsko-brytyjski FinTech Billon.

– Stworzenie „bezpiecznego” środowiska, w którym takie rozwiązanie (piaskownica regulacyjna przyp. red.) mogłoby zafunkcjonować, pozwoliłoby zaprezentować jego działanie i wszystkie związane z nim procesy, w tym ocenić je pod względem dostarczanych korzyści dla użytkowników oraz umożliwiłoby Regulatorowi/Nadzorcy sprawdzenie i ocenę ich pod względem szeroko rozumianego ryzyka. – mówiła Katarzyna Sosin podczas konferencji Business Without Limits

– Moim zdaniem, obecnie niektóre rozwiązania pozostają jedynie w sferze planów właśnie ze względu na obawy pojawienia się ewentualnych negatywnych konsekwencji ich wdrożenia w istniejącym środowisku legislacjnym. Stworzenie środowiska, w którym możliwa byłaby weryfikacja takiego rozwiązania w ograniczonym środowisku pilotażowym, z udziałem/wsparciem instytucji Nadzoru byłoby z dużą korzyścią dla rynku (potencjalne zwiększenie liczby nowych, konkurencyjnych rozwiązań), innowacyjnych przedsięwzięć i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynku finansowego (bezpośredni dostęp do nowych rozwiązań i trendów w technologii). – dodała.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Billona –Billon – polski startup w brytyjskiej piaskownicy.