25 kwietnia 2019, 09:00:Kongres Profesjonalistów Public Relations - Bristol Tradition & Luxury Hotel, Mikołaja Kopernika 12, 35-069 Rzeszów

Paweł Bułgaryn

Paweł Bułgaryn - Ministerstwo Finansów - Źródło Fintek.pl.

Paweł Bułgaryn zajmuje się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, systemów płatności, a także prawno-ekonomicznych aspektów rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Imię i nazwisko: Paweł Bułgaryn

Funkcja: Kierujący Zespołem Systemu Płatniczego, w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów

Osiągnięcia:  Współtworzył projekt ustawy implementujący do polskiego prawa dyrektywę o usługach płatniczych (PSD) oraz tzw. drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (EMD2). Teraz zajmuje się implementacją dyrektywy PSDII.

Paweł Bułgaryn zajmuje się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, systemów płatności, a także prawno-ekonomicznych aspektów rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Współtworzył projekt ustawy implementujący do polskiego prawa dyrektywę o usługach płatniczych (PSD) oraz tzw. drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (EMD2). Koordynował prace nad pakietem płatności (tj. drugą dyrektywą o usługach płatniczych – PSD2 oraz rozporządzeniem o opłatach interchange – MIF REG), toczące się na forum UE w latach 2013-2015.

Odpowiada za wdrożenie przepisów PSD2 do prawa krajowego. Uczestnik grup eksperckich przy Komisji Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych.

Zapraszamy na wywiad z Pawłem Bułgarynem, w którym porozmawialiśmy o wdrożeniu PSDII do polskiego prawa – Paweł Bułgaryn, Ministerstwo Finansów – ułatwiamy życie FinTechom