21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Nadjeżdża pociąg regulacji dla kryptowalut. Jest raport ESMA

Nadjeżdża pociąg z pełnym wagonem regulacji dla kryptowalut. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował poradnik, a raczej raport dla instytucji Unii Europejskiej, który wyjaśnia obowiązujące przepisy, a także przedstawia stanowisko w sprawie potencjalnego kierunku regulacji kryptowalut. Prawdopodobnie to początek końca rynku jaki znamy. Nadchodzi czas wzmożonej regulacji. Takie zwykle pisma nie pozostają bez odpowiedzi, a już na pewno nie w takich sprawach.

9 stycznia ESMA opublikowała „poradnik”, który wyznacza kierunki potencjalnej regulacji rynku kryptotechnologi (ICO, kryptowaluty) w Unii Europejskiej. Dokument liczy 49 stron, a prace nad nim poprzedziła ankieta, w której uczestniczyły organy nadzorcze państw UE. Wniosków jest wiele, ale główna teza sprowadza się do konieczności regulacji. W przeciwnym wypadku narażamy inwestorów na ryzyko.

Ryzyko dla stabilności finansowej jest niewielkie

Na rynku mamy ponad 2 tys. różnych krypto-aktywów (m.in. kryptowaluty). Wg ESMA łączna wielkość rynku, pomimo dynamicznego rozwoju, nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej – jednak brak specyficznych przepisów regulujących stanowi ryzyko dla inwestorów i tę kwestię należy szybko zmienić. Jednocześnie ESMA zwraca uwagę, że rynek jest mocno podzielony i istnieje bardzo wiele różnych instrumentów opartych o kryptotechnologie – z tego względu nie ma możliwości rozwiązania tego problemu jednym „zapisem” – konieczne jest opracowanie całego zestawu różnych instrumentów.

ESMA to ważny urząd europejskiego rynku finansowego, który już wielokrotnie wypowiadał się w kwestii kryptowalut. W ubiegłym roku przeprowadzono ankietę wśród instytucji nadzorczych w państwach UE na podstawie, której określono szereg obaw dotyczących właśnie inwestycji w kryptowaluty. Zasadniczo mają one związek ze stosowaniem przepisów MiFID w praktyce chociażby przez giełdy kryptowalutowe.

ESMA podzieliła problemy na dwie kategorie

Pierwsza dotyczy instrumentów finansowych podlegające pod MiFID, ale wymagających dodatkowej interpretacji i aktualizacji wymogów prawnych, tak by można było wobec nich skutecznie stosować przepisy.

Drugi obszar dotyczy aktywów, które nie kwalifikują się jako instrumenty finansowe, ale w zasadzie faktycznie nimi są. Powoduje to, że inwestorzy narażeni są na ryzyko. Ponadto ESMA stoi na stanowisku, że AML powinno mieć zastosowanie do wszystkich tego rodzaju aktywów. Dodatkowo wypadałoby wprowadzić „legale” informujące inwestorów o ryzyku przed przekazaniem środków na „krypto-aktywa”.

Powiększ

Steven-Maijoor
Steven Maijoor, przewodniczący ESMA

Przewodniczący ESMA Steven Maijoor powiedział, że niektóre krypto-aktywa kwalifikują się jako instrumenty finansowe, a co za tym idzie – stosuje się wobec nich MiFID, jak i pełen zestaw regulacji finansowych UE. Jednakże obecne przepisy nie zostały opracowane z myślą o krypto-aktywach zatem krajowe instytucje nadzorujące stoją przed wyzwaniem interpretacyjnych istniejących wymogów, a także wprowadzeniem nowych.