Stanowisko było przedmiotem konsultacji zewnętrznych, które przeprowadzono od połowy lipca bieżącego roku. Swoje uwagi do projektu stanowiska zgłosili przedstawiciele Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.

Definicja kryptoaktywów według KNF

KNF uwzględnił znaczą część zgłoszonych uwag, niektóre z propozycji wykraczały jednak poza pierwotny cel tego stanowiska. Mogą one być przedmiotem ewentualnych dalszych prac nad problematyką kryptoaktywów – czytamy w komunikacie. Stanowisko jest kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.

Opinie i poglądy prezentowane w materiale jedynie objaśniają ich rozumienie przez KNF oraz nie mają wiążącego charakteru – zwraca uwagę nadzorca. Pełne stanowisko UKNF w sprawie kryptoaktywów można znaleźć tutaj.

W materiale znajdziemy między innymi definicję kryptoaktywów. Zgodnie z komunikatem KNF jest to cyfrowe odwzorowanie relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami rozproszonej sieci danych (DLT), któremu w ramach tej sieci można przypisać uprawnienia o zróżnicowanym charakterze, w tym np. uprawnienia o charakterze majątkowym.

Z tego też względu może być ono akceptowane przez inne podmioty rynkowe oraz stać się między tymi podmiotami przedmiotem obrotu, jako zapisane z wykorzystaniem zabezpieczeń kryptograficznych przy wykorzystaniu technologii DLT (w tym blockchain) – w ramach którego wiązka uprawnień związana z kryptoaktywem może przybrać postać określaną jako token – tłumaczy KNF w komunikacie.

/RT