Bank systematycznie zwiększa liczbę klientów-obcokrajowców, oferując kompleksowe rozwiązania i zapewniając wsparcie po przyjeździe do Polski oraz informację, jeszcze zanim obywatel Ukrainy opuści ojczysty kraj.

Jak skorzystać z usług bankowych?

W Polsce w ubiegłym roku pracowało nawet 1,5 miliona Ukraińców – wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i oczekuje się, że w kolejnych latach migracja będzie nadal rosnąć. Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie wiz, co umożliwia im aktywność na rynku pracy. Urząd do Spraw Cudzoziemców obserwuje także wzrost liczby wniosków o zezwolenie na pobyt tymczasowy lub stały. Od 2015 roku ich liczba wzrosła trzykrotnie. W ubiegłym roku obywatele Ukrainy otwierali w Banku BGŻ BNP Paribas ok. 2 tysięcy nowych rachunków miesięcznie.

Z myślą o rosnącej grupie obywateli Ukrainy pracujących i mieszkających w Polsce, Bank BGŻ BNP Paribas stworzył rozwiązania, które ułatwiają im zarządzanie finansami osobistymi oraz dostęp do usług bankowych. Obywatele Ukrainy, by móc w pełni korzystać z usług bankowych (na przykład kredytów) muszą posiadać numer PESEL. Jeśli klient jest zameldowany w Polsce, posiada ważny paszport i wizę, pracownicy Banku mogą wspomóc go podczas wypełniania wniosku o nadanie numeru PESEL.

Jak zakupić starter karty SIM?

Dużym problemem w zakresie dostępu do usług bankowych jest też często brak polskiego numeru telefonu. Jest on niezbędny, by móc aktywować kartę płatniczą i w pełni korzystać z usług Banku. Dzięki nawiązaniu współpracy z operatorem komórkowym T-Mobile, Bank BGŻ BNP Paribas bezpłatnie wydaje kartę pre-paid z atrakcyjną ofertą dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z ofertą połączenia do wszystkich sieci na Ukrainie kosztują 28 groszy za minutę (połączenia dotyczą sieci: Vodafone, Lifecell, Kyivstar). Aktywacja usługi jest bezpłatna.

Dodatkowo, Heyah oferuje możliwość uruchomienia pakietu „Tańsze połączenia na Ukrainę do Vodafone”, w którym za minutę połączenia użytkownicy zapłacą tylko 15 groszy. Aktywacji karty można dokonać w każdym oddziale Banku BGŻ BNP Paribas. Odpowiednio przygotowana oferta to jednak nie wszystkie działania podejmowane przez Bank. W trakcie prowadzonej kampanii Bank BGŻ BNP Paribas skupia się na działaniach komunikacyjnych także na terenie Ukrainy. Oferta promowana będzie  m.in. na dworcach PKS w Kijowie i Lwowie. Oprócz ulotek pasażerowie otrzymają napój lub przekąskę z logo Banku. Wsparciem kampanii będą także działania w Internecie.

Bank rozpoczął współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia

– Rozszerzyliśmy naszą kampanię informacyjną również na rynek ukraiński po to, by obywatele tego kraju, którzy planują przyjazd do Polski mieli świadomość, że mogą korzystać z naszych usług bankowych. Biorąc pod uwagę tendencje na rynku pracy, spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach i latach do Polski będzie przyjeżdżać coraz więcej pracowników zza wschodniej granicy – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży w Banku BGŻ BNP Paribas.

– To dość pokaźna grupa, do której chcielibyśmy dotrzeć z naszymi usługami. Ponadto, rozpoczęliśmy współpracę z ukraińskimi agencjami zatrudnienia, dzięki czemu informacja o dostępnych usługach trafia do potencjalnych klientów już na etapie poszukiwania pracy w Polsce – dodaje.

Skorzystaj z infolinii w języku ukraińskim

Obywatele Ukrainy mogą również korzystać z pomocy za pośrednictwem infolinii w języku ukraińskim. Bank przygotował w tym języku materiały informacyjne i promocyjne, a także ukraińską wersję strony internetowej, dzięki czemu klienci wiedzą o najtańszej na rynku i dużo korzystniejszej niż przekazy pieniężne możliwości przelewów pieniędzy na Ukrainę.

Oferta konta osobistego Banku BGŻ BNP Paribas pod koniec ubiegłego roku znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu „Najlepsze konta osobiste dla obywateli Ukrainy nierezydentów – listopad 2017” przygotowanym przez redakcję portalu Bankier.

BGŻ BNP Paribas/AS