W ramach współpracy serwis będzie promował inicjatywy edukacyjne UW dotyczące projektów FinTech, a eksperci Wydziału Zarządzania UW udzielą redakcji Fintek.pl merytorycznego wsparcia w zakresie wybranych publikacji.

Uniwersytet Warszawski to uczelnia z bogatą, ponad 200-letnią tradycją. Jest to jednocześnie największa i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce. Od lat podejmuje się wielu ważnych inicjatyw, działając w synergii z najlepszymi zewnętrznymi firmami i tworząc znakomite podłoże do rozwoju kariery swoich studentów. Uczelnia wspiera swoich absolwentów w dalszym rozwoju zawodowym, tworząc inicjatywy takie jak targi pracy, inkubator UW, biuro karier czy podejmując współpracę z ekspertami z danej dziedziny – tak, jak stało się to w przypadku portalu Fintek.pl.

Edukacja kluczem do sukcesu w sektorze FinTech

– Jako jeden z najlepszych wydziałów zarządzania w Polsce stawiamy na kompletność edukacji, gdzie można otrzymać ogromną dawkę kompleksowej wiedzy na dany temat oraz porozmawiać z ludźmi, którzy pracują w ramach sektora FinTech. Temat stał się już nieoderwalną częścią branży finansowej i trudno jest znaleźć inne, lepsze miejsce, gdzie tak całościowo podchodzi się do tego tematu. Konferencje są bardzo zaawansowane i zazwyczaj jedno- lub dwudniowe. Książki i raporty są świetne, ale w tej dziedzinie szybko się dezaktualizują. Z tego powodu studia podyplomowe FinTech są najlepszym wyjściem, a najlepszą rekomendację stanowią uczestnicy pierwszej edycji, którzy byli nimi zachwyceni – komentuje dr Katarzyna Niewińska, Uniwersytet Warszawski.

– Patrzymy na sektor FinTech z wielu perspektyw. Nie mam wątpliwości, że ma on wielką przyszłość i będzie ważnym motorem rozwoju gospodarczego, w szczególności w finansach. Nie mam też złudzeń, że jest to bardzo eklektyczny obszar wiedzy, który wymaga specjalistycznych kwalifikacji łączących finanse, prawo i technologie. Oznacza to, że bez odpowiedniego przygotowania dydaktycznego nie będziemy w stanie zapewnić odpowiedniej kadry, która – chociażw mojej opinii już wyróżnia się wysokimi kompetencjami na tle innych państw – będzie konieczna do zaspokojenia potrzeb innowacyjnych pracodawców, tudzież rozwijania własnych projektów. Innymi słowy, zinstytucjonalizowane programy edukacyjne w tym zakresie nie tylko pomogą w akceleracji osobistych karier uczestników studiów FinTech, ale także sektorowo zapewnią nam przewagę względem konkurujących z nami gospodarek. Biorąc to pod uwagę, jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do popularyzacji tak ważnego projektu i mamy nadzieję, że współpraca przyniesie spodziewane rezultaty – komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintek.pl.

Portal Fintek.pl od 2016 roku wspiera rozwój polskiego sektora Technologii Finansowych, podejmując patronaty nad ważnymi wydarzeniami ze świata innowacji FinTech oraz prowadząc współpracę mającą na celu szkolenie młodych entuzjastów tego sektora branży finansów.

Kooperacja ma na celu współdzielenie wiedzy oraz innowacyjnych pomysłów, by stworzyć idealne środowisko do rozwoju w branży Technologii Finansowych. Ma również promować edukację na tym kierunku i wsparcie najciekawszych projektów. Rozwijanie bazy wiedzy i doświadczeń, w tym dedykowanych kursów, warsztatów i kierunków studiów jest konieczne do przygotowania wyspecjalizowanej kadry do pracy w niezwykle innowacyjnym, ale wciąż będącym na początkowym etapie rozwoju, sektorze jakim jest FinTech.

Więcej informacji na temat podyplomowych studiów FinTech na stronie WZ UW.