Od 9 do 11 listopada 2019 r. Bank BNP Paribas przeprowadzi ostatni etap przejęcia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Oznacza to, że wszystkie produkty i usługi klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska, prowadzone w systemach bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnych zostaną przeniesione do docelowych systemów bankowości internetowej i aplikacji mobilnych Banku BNP Paribas. Ujednolicenie systemów bankowych zapewni efektywniejsze i ich bezpieczniejsze funkcjonowanie.

Przelew do ZUS zrób wcześniej

Na czas niezbędnych prac technicznych ograniczony będzie dostęp do niektórych usług, w szczególności bankowości internetowej. Transakcje kartami płatniczymi – zarówno płatności w sklepach, jak i wypłaty z bankomatów – będą obsługiwane na bieżąco. Z uwagi na ograniczenie pracy oddziałów i bankowości elektronicznej,  bank rekomenduje, by zlecenia przelewów do ZUS dokonać odpowiednio wcześniej, najlepiej do 8 listopada.

Szczegóły dotyczące kluczowych informacji na temat połączenia operacyjnego, klienci znajdą na stronie Banku pod linkami:

 Ważne informacje dla klientów:

 • Oddziały banku – w piątek 8 listopada br. placówki banku będą zamknięte od godz. 13.00.
 • Ostatnia sesja płatnicza Elixir będzie realizowana następująco: sesja przychodząca do godz. 18.00, natomiast sesja wychodząca do godz. 15.00.
 • Od piątku 8 listopada od godz. 15.00 nie będzie możliwości zalogowania do systemów Online, Online Biznes, Dealer, Broker, aplikacji mobilnych: Mobilny Portfel i Mobilny Broker Mobile Biznes.
 • Od piątku 8 listopada od godz. 22.00 nie będzie możliwości zalogowania do systemów GOonline, Pl@net i aplikacji mobilnej Gomobile, Biznes Pl@net oraz BGŻ Optima.
 • Nie będzie można realizować płatności internetowych w powyższych systemach.
 • Płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi będą w pełni dostępne.
 • Transakcje BLIK i Pay-by-link nie będą dostępne od piątku 8 listopada od momentu wyłączenia systemów elektronicznych (od godz. 15.00) dla klientów dawnego Raiffeisen Bank Polska i od 22.00 dla klientów Banku BNP Paribas.
 • Transakcje internetowe poza systemami Online, Dealer, Broker, Pl@net, GOonline, aplikacji mobilnych: Mobilny Portfel, Mobilny Broker i GOmobile dokonywane kartami Banku będą realizowane jak na co dzień.
 • Podczas długiego weekendu migracyjnego nie będzie możliwości dodania / usunięcia karty płatniczej do usługi Apple Pay, Google Pay, transakcje realizowane z wykorzystaniem tych usług będą realizowane normalnie.
 • Ograniczona zostanie funkcjonalność infolinii – klient nie zrealizuje operacji na rachunku, ale możliwe będzie zablokowanie karty i uzyskanie informacji o ofercie.
 • Podczas długiego weekendu nie będzie możliwości sprawdzenia w bankomatach salda dostępnego na rachunku lub karcie.

Klienci w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą skorzystać centrum telefonicznego, dostępnego pod numerem 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (dla połączeń z zagranicy) – koszt połączenia wg stawek operatora. 

Nie reaguj na SMS-y zachęcające do podawania loginu i hasła

Ujednolicenie systemów bankowych zapewni efektywniejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie. Bank BNP Paribas zwraca uwagę, by zachować ostrożność i nie reagować np. na e-maile czy SMS-y, zachęcające m.in. do podawania danych logowania do systemów bankowych. Bank nigdy nie wysyła do klientów korespondencji elektronicznej, w której prosi o podanie danych potrzebnych do logowania czy przekazywania haseł autoryzacyjnych do transakcji.