21 marca 2019, 17:30:WETS – Warsaw Ecommerce Tech Sessions - Business Link Astoria, Warszawa

Digital Banking & Payments Summit

Cyfryzacja usprawnia procesy i ułatwia życie. Ale ma też istotne ograniczenia i słabe punkty. By technologia była użyteczna, musi być wdrożona z zachowaniem równowagi między procesem cyfrowym a ludzkimi doświadczeniami. A firmy chcące zbudować swoją przewagę konkurencyjną i czerpać korzyści z inwestycji w nowe technologie muszą skupić się przede wszystkim na ludziach i ich potrzebach.

Tom Puthiyamadam z PWC zuważa, że „firmy muszą krytycznie oceniać, w jaki sposób ich inicjatywy w obszarze technologii cyfrowej wpływają na klientów i pracowników, ponieważ nawet najlepsze zmiany mogą mieć nieoczekiwany wpływ na ludzi”. Twórcy innowacyjnych rozwiązań działający w branży IT stają się realną konkurencją dla banków i pokrewnych segmentów rynku, ale sukces odniosą tylko te firmy, których pracownicy będą stosowali najlepsze praktyki ery cyfrowej. Warto więc pamiętać, że ludzie – tak klienci, jak i pracownicy – są pomostem między organizacją a nowymi technologiami.

Szybki rozwój technologiczny i nieustanne zmiany otoczenia cyfrowego nie dają wiele czasu na wdrażanie nowości – firmy muszą być gotowe do niemal natychmiastowych adaptacji i innowacji. Na rynku wciąż pojawią się nowi konkurenci, nowe narzędzia i nowe trendy. A klient wymaga coraz więcej, pragnąc otrzymać lepszy produkt lub lepszą usługę szybciej niż wcześniej. Tylko firmy, które w pełni rozumieją czynnik ludzki w procesie transformacji cyfrowej i inwestują w odpowiednią technologię, będą mogły rozwijać się, zdobywać i umacniać przewagę rynkową.

Podczas 7. DIGITAL BANKING & PAYMENTS SUMMIT skoncentrujemy się więc na człowieku, który musi być w centrum procesu transformacji. Wspólnie z praktykami, entuzjastami i wizjonerami z Polski oraz zagranicy poznamy inspiracje płynące od liderów rynku, którzy stawiają sobie za cel transformację cyfrową wykorzystującą najnowocześniejsze technologie po to, by poprawiać jakość obsługi klienta. Stawimy czoła wyzwaniom, poznając praktyczne narzędzia i strategie. Podzielimy się także swoimi doświadczeniami i zainspirujemy siebie nawzajem.

Zapraszamy do współtworzenia Kongresu!

Fintek.pl jest Patronem medialnym wydarzenia.